Tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đảng XIII của Đảng

Văn bản chỉ đạo Văn bản chỉ đạo

Sự kiện Đại hội Đảng Sự kiện Đại hội Đảng

05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ III: Văn hóa – xã hội phát triển mạnh, an ninh chính trị được giữ vững
Ngày đăng 27/07/2020 | 09:16  | Lượt xem: 713

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ III, lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều thành tựu, hướng về cơ sở, nâng cao đời sống nhân dân; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không để xảy ra tình huống bất ngờ.

Văn hóa - xã hội phát triển mạnh, hướng về cơ sở

Công tác Giáo dục - Đào tạo phát triển theo hướng chuẩn hóa, xã hội hóa, từng bước hiện đại. Trong nhiệm kỳ đầu tư xây mới 34 trường học và cải tạo sửa chữa lớn 18 trường với tổng kinh phí 2.945 tỉ đồng. Hệ thống giáo dục ngoài công lập phát triển, đặc biệt là các trường chất lượng cao, trường Quốc tế như: Trường liên cấp Vinschool The Harmony, trường song ngữ liên cấp Wellspring, trường quốc tế Pháp Alexandre Yersin, trường quốc tế BIS. Trong nhiệm kỳ công nhận mới 18 trường đạt chuẩn Quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia lên 65/76 trường, chiếm tỉ lệ 85,5%, vượt 3,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra. Trong 5 năm, có 1.161 học sinh giỏi Thành phố, 227 học sinh giỏi Quốc gia, 498 học sinh đạt các giải Quốc tế; 180 giáo viên giỏi cấp Thành phố, 12 giáo viên giỏi cấp Quốc gia.

Các hoạt động văn hóa, thể thao được triển khai sâu rộng, hướng về cơ sở. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng gắn với hoạt động của các câu lạc bộ phát triển mạnh, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện 02 Bộ quy tắc ứng xử của Thành phố được triển khai với nhiều giải pháp. Tỷ lệ gia đình văn hoá hàng năm đạt trung bình 91,28%, tổ dân phố văn hóa đạt 76,9%. Triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,83% xuống còn 0,03% vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra.

Công tác y tế, dân số luôn đạt và vượt các chỉ tiêu giao hàng năm mức giảm tỷ suất sinh thô bình quân hàng năm đạt 0,12‰; vượt 0,08‰ so với chỉ tiêu giao (0,04‰). Mức giảm tỷ lệ sinh con thứ 3+ bình quân hàng năm đạt 0,07%, vượt 0,03% so với chỉ tiêu giao (0,04%). Mức giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng bình quân hàng năm đạt 0,12%; vượt 0,016% so với chỉ tiêu giao (0,104%). Thực hiện tốt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, duy trì chuẩn Quốc gia về y tế. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân được quan tâm. Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa, tạo điều kiện phát triển các bệnh viện ngoài công lập chất lượng cao trên địa bàn. Công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai đồng bộ và quyết liệt, không để xảy ra bùng phát lớn. Đặc biệt đã chủ động ứng phó, ngăn chặn và xử lý có hiệu quả đại dịch Covid-19 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Kịp thời triển khai gói hỗ trợ tới các đối tượng. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm. Các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập được quản lý chặt chẽ.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không để xảy ra tình huống bất ngờ

 Công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật đạt được nhiều kết quả tích cực, điều tra khám phá 801/989 vụ phạm pháp hình sự, bắt 1430 đối tượng; triệt phá 374 ổ nhóm hình sự; 29 ổ nhóm mại dâm; 148 ổ nhóm cờ bạc; bắt giữ 994 vụ ma túy; 610 vụ kinh tế; xử lý 2081 vụ vi phạm về môi trường, xử phạt hành chính 9,006 tỷ đồng.

Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được triển khai có chiều sâu, huy động được sự vào cuộc của hệ thống chính trị. Bên cạnh đó công tác quốc phòng - quân sự địa phương được củng cố và tăng cường. Xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Những thành tựu nói trên là kết quả của sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, góp phần từng bước nâng cao chất lượng đời sống của người dân trên địa bàn quận, Góp phần vào thành tựu chung của Quận trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Kho tư liệu đại hội đảng các cấp 2020 - 2025

Bản quyền Cổng TTĐT: Quận Long Biên - TP Hà Nội.
Địa chỉ: Số 01, Vạn Hạnh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tel: (024) 38724033, Fax: 38724618
Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn