Tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đảng XIII của Đảng

Văn bản chỉ đạo Văn bản chỉ đạo

Sự kiện Đại hội Đảng Sự kiện Đại hội Đảng

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VI đến cán bộ chủ chốt
Ngày đăng 13/11/2020 | 04:45  | Lượt xem: 20994

Ngày 12-11, Quận ủy Long Biên tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV và 03 chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến gần 400 đồng chí là cán bộ chủ chốt Quận và đảng viên Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng Quận.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Bí thư Quận ủy, Đường Hoài Nam đã nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Những nội dung truyền tải tại hội nghị giúp cấp ủy, tổ chức Đảng, các ngành, đơn vị trong toàn Đảng bộ nắm rõ nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết, từ đó làm công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Đồng chí Bí thư Quận ủy đã trực tiếp quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 tại hội nghị. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân quận Long Biên đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; chỉ tiêu công tác theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận khóa III cơ bản được hoàn thành, trong đó 12/17 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận Long Biên đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu: Thu ngân sách hàng năm vượt so với dự toán Thành phố giao từ 5 - 10%; Chi đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm đạt từ 50% - 55% trên tổng chi ngân sách; Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm: Từ 91% - 93%; Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận danh hiệu tổ dân phố văn hóa hàng năm 83%; Số trường công lập thực hiện lộ trình chất lượng cao: 9 đơn vị; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến cuối năm 2025: 95%; Phấn đấu đến cuối năm 2025, giảm ¾ số hộ nghèo (theo chuẩn mới) so với đầu năm 2021; 100% các cơ sở gây ô nhiễm môi trường được kiểm soát; Tỷ lệ rác thải thu gom và vận chuyển trong ngày đạt 100%; Tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 95%, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 80%, kết nạp đảng viên hàng năm từ 180 đến 200 đồng chí; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Quận hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Ngô Mạnh Điềm, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy triển khai chương trình 01-CTr/QU “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập”; đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận triển khai chương trình 02-CTr/QU “Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn quận Long Biên - Một số giải pháp chủ yếu" và chương trình 03-CTr/QU về “Đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm giải quyết vấn đề thoát nước, đảm bảo cảnh quan môi trường trên địa bàn quận Long Biên".

03 chương trình công tác toàn khóa đã cụ thể hóa 02 khâu đột phá mà Đại hội đã đề ra, trong đó đã xây dựng các chỉ tiêu và xác định lộ trình thực hiện trong 5 năm tới. Đặc biệt, điểm mới trong nhiệm kỳ này là việc ban hành Chương trình 02 về “Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn quận Long Biên, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020-2025”, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân về xây dựng nếp sống văn minh đô thị; quan tâm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân; bảo đảm an sinh xã hội; tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế theo hướng văn minh thương mại; xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh…

Hội nghị diễn ra nghiêm túc, các đại biểu tham gia đã tập trung nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết và các chương trình công tác toàn khóa.  Từ đó, các đồng chí cán bộ chủ chốt quận và cơ sở sẽ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thiết thực hiệu quả tại đảng bộ, chi bộ, cơ quan đơn vị. Đây là yêu cầu đầu tiên để thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 5 năm tới.

 

Kho tư liệu đại hội đảng các cấp 2020 - 2025

Bản quyền Cổng TTĐT: Quận Long Biên - TP Hà Nội.
Địa chỉ: Số 01, Vạn Hạnh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tel: (024) 38724033, Fax: 38724618
Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn