Tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đảng XIII của Đảng

Văn bản chỉ đạo Văn bản chỉ đạo

Sự kiện Đại hội Đảng Sự kiện Đại hội Đảng

Hướng dẫn biên tập các văn kiện trình đại hội Đảng bộ Quận, huyện, thị xã và Đảng bộ trực thuộc Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 08/11/2019 | 11:32  | Lượt xem: 10656

.

Xem chi tiết văn bản tại đây

Kho tư liệu đại hội đảng các cấp 2020 - 2025

Bản quyền Cổng TTĐT: Quận Long Biên - TP Hà Nội.
Địa chỉ: Số 01, Vạn Hạnh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tel: (024) 38724033, Fax: 38724618
Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn