Tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đảng XIII của Đảng

Văn bản chỉ đạo Văn bản chỉ đạo

Sự kiện Đại hội Đảng Sự kiện Đại hội Đảng

Khối Đảng, Đoàn thể Quận: Rà soát, bổ sung những giải pháp mới nêu tại dự thảo Báo cáo Chính trị
Ngày đăng 11/03/2020 | 02:20  | Lượt xem: 1214

Chiều ngày 10-3, tại phòng họp số 1 Quận ủy, Trưởng các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận Long Biên đã họp bàn và thống nhất việc bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp mới được đưa ra tại dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đường Hoài Nam, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Tính đến thời điểm hiện nay, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV đã nhận được hơn 170 lượt ý kiến góp ý của lãnh đạo chủ chốt quận qua các thời kỳ, nhân sỹ trí thức trên địa bàn quận và lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội Quận. Bên cạnh việc tiếp thu nhiều ý kiến xác đáng, Tổ biên tập tiếp tục đề xuất những giải pháp, nhiệm vụ mới qua đón bắt những chủ trương, chính sách mới của Trung ương,Thành phố và sự vận động khách quan của xã hội tác động trực tiếp đến Quận, đề nghị các đơn vị chuyên môn tiếp tục rà soát, bổ sung và thống nhất các phương án nêu trong dự thảo trước khi xin ý kiến Tiểu ban Văn kiện để hoàn thiện dự thảo phục vụ đại hội cơ sở.

Tại hội nghị, sau khi nghe đồng chí Đường Hoài Nam, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy định hướng trọng tâm thảo luận, đã có 10 ý kiến phát biểu, tập trung đề xuất những giải pháp, nhiệm vụ của từng lĩnh vực công tác Đảng, đoàn thể trong 5 năm tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy ghi nhận những đề xuất nhiệm vụ, giải pháp mới đối với công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận là hết sức cần thiết, phù hợp với xu hướng vận động chung và chỉ đạo của Thành phố trong thời gian tới. Trong đó, cần tập trung đưa các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Việc thực hiện chính sách cán bộ; phương thức tổ chức tập hợp đoàn viên, hội viên nhất là đối với thanh thiếu niên, các phong trào thi đua thực hiện định hướng nhiệm vụ chính trị của Quận; giải pháp thực hiện và giám sát thực hiện quy chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể với Chính quyền tại cơ sở…

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy chỉ đạo: Ngay sau hội nghị, dự thảo Báo cáo chính trị cần tiếp tục được hoàn thiện, đảm bảo tiến độ phục vụ Đại hội cơ sở trên toàn quận được điễn ra đầu tháng 4-2020.

Kho tư liệu đại hội đảng các cấp 2020 - 2025

Bản quyền Cổng TTĐT: Quận Long Biên - TP Hà Nội.
Địa chỉ: Số 01, Vạn Hạnh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tel: (024) 38724033, Fax: 38724618
Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn