Tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đảng XIII của Đảng

Văn bản chỉ đạo Văn bản chỉ đạo

Sự kiện Đại hội Đảng Sự kiện Đại hội Đảng

Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày đăng 04/08/2020 | 18:17  | Lượt xem: 3886

Chiều ngày 4/8, tại Hội trường tầng 2 - Trụ sở khu liên cơ quan, phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra với sự tham dự của 294 đại biểu được triệu tập.

Dự và chỉ đạo phiên trù bị có các đồng chí Nguyễn Lan Hương , Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố (Trưởng đoàn), đồng chí Mạch Tùng Lâm, Ủy viên UBKT Thành ủy, Trưởng phòng nghiệp vụ II, các đồng chí thành viên Đoàn công tác số 11 của Thành ủy Hà Nội.

Với chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ, truyền thống đoàn kết, sáng tạo; xây dựng quận Long Biên phát triển bền vững, văn minh, hiện đại”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa III; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ

Tại phiên trù bị, các đại biểu đã bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 5 đồng chí, bầu Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí và bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 đồng chí. 100% đại biểu đã biểu quyết, thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội. Sau đó, Đoàn chủ tịch Đại hội đã phổ biến một số quy định về Quy chế bầu cử trong Đảng.

Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký tại Đại hội

Cũng tại phiên trù bị, các đại biểu đã họp tổ, thảo luận văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Văn kiện Đại hội XVII của Đảng bộ Thành phố Hà Nội và dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. 

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 4 đến ngày 5/8; khai mạc vào 7h30 ngày mai 5/8.

Các Đại biểu thảo luận tại tổ

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Long Biên tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát huy truyền thống lịch sử anh hùng, xây dựng quận Long Biên giàu đẹp, văn minh hiện đại, phát triển bền vững.

Kho tư liệu đại hội đảng các cấp 2020 - 2025

Bản quyền Cổng TTĐT: Quận Long Biên - TP Hà Nội.
Địa chỉ: Số 01, Vạn Hạnh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tel: (024) 38724033, Fax: 38724618
Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn