Tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đảng XIII của Đảng

Văn bản chỉ đạo Văn bản chỉ đạo

Sự kiện Đại hội Đảng Sự kiện Đại hội Đảng

37 tập thể, 71 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện 3 chương trình cấp ủy
Ngày đăng 08/11/2019 | 22:17  | Lượt xem: 2265

Sáng ngày 08/11/2019, Quận ủy Long Biên đã tổ chức Hội nghị tổng kết 3 Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020.

Dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ quận; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND quận; Trưởng các ban xây dựng Đảng, VPQU, MTTQ, các đoàn thể quận; Trưởng các phòng ban chuyên môn thuộc quận; Thành viên Ban chủ nhiệm các chương trình; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 14 phường, Bí thư các chi, Đảng bộ cơ sở; Tập thể, cá nhân được khen thưởng. Đ/c Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết 3 Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020, theo đó, việc thực hiện 3 chương trình đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, cụ thể:

Đ/c Đường Hoài Nam - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy báo cáo kết quả thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU

Chương trình số 01-CTr/QU về “Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên”  đã mang lại những đổi mới rõ nét, vai trò, trách nhiệm người đứng đầu được thể hiện rõ nét; lề lối làm việc, tác phong công tác được đổi mới theo hướng khoa học, quyết liệt, sát cơ sở. Tổ chức, bộ máy đã từng bước được sắp xếp, kiện toàn đồng bộ với bố trí cán bộ, công chức theo vị trí việc làm gắn với tinh giản biên chế. Công tác cán bộ được thực hiện bài bản, đầy đủ, chặt chẽ ở tất cả các khâu. Từng bước thực hiện việc không bổ nhiệm lại một số cán bộ lãnh đạo, quản lý hạn chế về năng lực, hiệu quả công việc thấp. Lựa chọn các trọng tâm, trọng điểm các nội dung khó khăn, phức tạp để kiểm tra, giám sát; ngăn ngừa sai phạm, hạn chế các tiêu cực có thể xảy ra... Đã xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng, góp phần tích cực vào củng cố, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Đ/c Đinh Thị Thu Hương - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND Quận báo cáo kết quả thực hiện Chương trình số 02-CTr/QU

Chương trình 02-CTr/QU của Quận ủy về "Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ CBCCVC theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình cơ quan điện tử quận, phường giai đoạn 2015 - 2020", đã được cụ thể hóa bằng các giải pháp: Xây dựng Đề án vị trí việc làm, chú trọng chất lượng công tác quy hoạch cán bộ - Xây dựng Đề án đổi mới đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC- sát hạch, đánh giá - bố trí sử dụng cán bộ. Đồng thời, tiếp tục duy trì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC quận và phường hoạt động ổn định, nề nếp; một số đơn vị đã có sáng kiến, sáng tạo trong nhiệm vụ. Kết quả giải quyết TTHC sớm trước thời hạn, đúng hạn đạt tỷ lệ 99,4%, tác phong làm việc của CBCC lịch sự, chuyên nghiệp được nhân dân đánh giá cao, kết quả lấy phiếu đánh giá mức độ hài lòng của người dân đạt 100% từ hài lòng và rất hài lòng. Thực hiệu quả kỷ cương hành chính; hàng năm, chỉ số cải cách hành chính của Quận liên tục được UBND thành phố đánh giá cao.

 

Đ/c Nguyễn Mạnh Trình - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND Quận báo cáo kết quả thực hiện Chương trình số 03-CTr/QU

Chương trình 03-CTr/QU về “Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân” đã từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng khung, góp phần thay đổi diện mạo đô thị trên địa bàn quận. Nhiều dự án ngoài ngân sách được triển khai như: Khu đô thị Vincom, dự án Khai Sơn City, nút giao Trung tâm quận Long Biên, đường 5 kéo dài, nút giao cầu Thanh Trì... góp phần tạo mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại trên địa bàn, tăng cường thu hút nguồn lực xã hội, cải thiện môi trường và chất lượng sống của người dân. Các mô hình như: Thành lập các Câu lạc bộ tình nguyện về vệ sinh môi trường, lắp đặt Camera an ninh, thực hiện chủ đề năm “Hành động vì một Long Biên Xanh- Sạch- Đẹp-Văn minh”… đã góp phần tạo nên cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, đồng thời tạo thêm không gian cho nhân dân vui chơi và sinh hoạt cộng đồng. Ý thức, nhận thức của nhân dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị được nâng lên rõ rệt. Các CLB tình nguyện đã thu hút 86.205 lượt người tham dự thực hiện vệ sinh môi trường, tạo cảnh quang xanh – sạch – đẹp trên địa bàn quận.

 

Tại Hội nghị có 06 ý kiến tham luận chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện 3 Chương trình công tác của cấp ủy tại đơn vị.

Đ/c Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị Ban chủ nhiệm 3 Chương trình, các phòng, ban đơn vị chuyên môn tiếp tục tư duy, nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chấp hành khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025 các Chương trình trình công tác toàn khóa phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra và tình hình thực tế của Quận. Tham mưu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hệ thống chính trị. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu các cấp, đơn vị; tinh gọn bộ máy hành chính; quan tâm chỉ đạo công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là chính quyên điện tử, cơ quan điện tử; công tác giáo dục đào tạo; phòng cháy chữa cháy; tai nạn giao thông. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền tới người dân gắn trách nhiệm với quyền lợi của người dân... hướng đến “Hành động vì một Long Biên Xanh- Sạch- Đẹp-Văn minh”.

Tại hội nghị, Quận ủy đã biểu dương và khen thưởng cho 37 tập thể và  71 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện các Chương trình.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị:

Kho tư liệu đại hội đảng các cấp 2020 - 2025

Bản quyền Cổng TTĐT: Quận Long Biên - TP Hà Nội.
Địa chỉ: Số 01, Vạn Hạnh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tel: (024) 38724033, Fax: 38724618
Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn