Tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đảng XIII của Đảng

Văn bản chỉ đạo Văn bản chỉ đạo

Sự kiện Đại hội Đảng Sự kiện Đại hội Đảng

Thành tựu 5 năm 2015-2020 của thành phố Hà Nội: Phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội
Ngày đăng 02/10/2020 | 09:26  | Lượt xem: 1514

Thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 26-4-2016 về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Thành ủy Hà Nội đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố tới địa bàn dân cư. Từ đó phát huy vai trò của các thiết chế này trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các địa phương, đơn vị; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chú trọng công tác tập hợp nhân dân

Trong Chương trình số 01-CTr/TU về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”, Thành ủy Hà Nội đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Theo đó, bộ máy của các tổ chức này được sắp xếp, củng cố tinh gọn; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Nổi bật là Mặt trận Tổ quốc từ thành phố tới cơ sở đã khẳng định vai trò trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây còn là lực lượng chủ đạo trong công tác nắm tình hình, triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua thực hiện chủ đề công tác hằng năm của thành phố.

Liên đoàn Lao động thành phố tập trung bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động. Các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” được đẩy mạnh. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh được quan tâm thực hiện tốt.

Trong khi đó, Hội Cựu chiến binh thành phố luôn phát huy truyền thống, giữ vững bản chất Bộ đội Cụ Hồ; gương mẫu tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền góp phần xây dựng hệ thống chính trị, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền thành phố.

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố triển khai có hiệu quả phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”...

Hội Nông dân các cấp cũng đã phát huy hiệu quả vai trò là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; góp phần đưa nông nghiệp, nông thôn phát triển mạnh mẽ, đời sống của nông dân Thủ đô được cải thiện về mọi mặt.

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội chủ động, sáng tạo, tích cực tổ chức các phong trào hành động cách mạng sôi nổi, thiết thực, hấp dẫn trong thanh, thiếu nhi như: Phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Tôi yêu Hà Nội”... Qua đó, làm tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Tuổi trẻ Thủ đô cũng đã phát huy vai trò xung kích đối với các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Phát huy hiệu quả trong đời sống

Dưới sự lãnh đạo thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm của Thành ủy qua việc thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU, 5 năm qua, vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được khẳng định, phát huy hiệu quả tích cực trong đời sống xã hội.

Điển hình như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được 293 tỷ đồng; Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" được 182 tỷ đồng; Quỹ “Vì người nghèo” được 293 tỷ đồng; Quỹ “Cứu trợ” được 100 tỷ đồng; hỗ trợ xây, sửa 6.528 nhà đại đoàn kết với tổng giá trị 123,37 tỷ đồng. Công tác giám sát, phản biện xã hội được chú trọng. 5 năm qua, riêng các quận, huyện, thị xã tổ chức 153 hội nghị; các xã, phường, thị trấn tổ chức 2.134 hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo nghị quyết về kinh tế - xã hội, các chuyên đề liên quan đến quyền, lợi ích của nhân dân ở địa phương.

Trong khi đó, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tổ chức 347 cuộc tư vấn pháp luật cho hơn 60.000 người, đặc biệt là công nhân lao động tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Các cấp công đoàn đã tích cực tham gia sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, tham gia giải quyết chế độ cho hàng trăm lao động dôi dư theo đúng quy định; chủ động tổ chức các ngày hội việc làm giới thiệu hàng nghìn cơ hội việc làm cho người lao động.

Hội Nông dân các cấp thành phố tập trung phát động phong trào đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững mang lại hiệu quả tích cực. Trong đó, vận động giúp nhau hơn 100 nghìn ngày công, hơn 20 tỷ đồng, phối hợp giúp đỡ hơn 13 nghìn hộ thoát nghèo. Hội Nông dân các cấp cũng duy trì và phát triển mô hình tổ hội nghề nghiệp, đã xây dựng được 92 mô hình với 2.075 thành viên tham gia trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, may mặc, cơ khí và hoạt động dịch vụ...

Hội Cựu chiến binh thành phố đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng; tuyên truyền thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đóng góp gần 1.600 ý kiến xây dựng Đảng, 735 ý kiến xây dựng chính quyền và 7.299 ý kiến tham gia góp ý với cán bộ, đảng viên. Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp thành phố tập trung thực hiện cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”; hai bộ quy tắc ứng xử của thành phố..., đi đầu trong công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch Covid-19.

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thường xuyên có những hoạt động xung kích tình nguyện bảo vệ môi trường, tuyên truyền lịch sử và truyền thống cách mạng, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh khởi nghiệp - sáng tạo…, qua đó bồi đắp ý chí vươn lên, sống có hoài bão của thế hệ trẻ Thủ đô, góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên, giới thiệu các nhân tố tích cực cho Đảng.

Chính từ sự chủ động, sáng tạo, khơi dậy và phát huy sức mạnh nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội đang thực hiện tốt vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện phong trào thi đua theo hướng ích nước, lợi dân và hướng thiện, tăng cường công tác giám sát, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tạo nguồn lực chung sức, đồng lòng xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Nguồn: Báo Hànộimới điện tử

Kho tư liệu đại hội đảng các cấp 2020 - 2025

Bản quyền Cổng TTĐT: Quận Long Biên - TP Hà Nội.
Địa chỉ: Số 01, Vạn Hạnh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tel: (024) 38724033, Fax: 38724618
Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn