Tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đảng XIII của Đảng

Văn bản chỉ đạo Văn bản chỉ đạo

Sự kiện Đại hội Đảng Sự kiện Đại hội Đảng

Thành tựu 5 năm 2015-2020 của thành phố Hà Nội: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt
Ngày đăng 29/09/2020 | 08:22  | Lượt xem: 1626

Công tác xây dựng Đảng thực sự là điểm sáng trong kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) Đảng bộ thành phố Hà Nội; xứng đáng là nhiệm vụ then chốt, góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

 

 

Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, 50/50 đảng bộ cấp trên cơ sở đã tổ chức thành công đại hội. Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội đại biểu lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ huyện Mỹ Đức. Ảnh: Viết Thành

Triển khai nghiêm túc, đồng bộ

Xuyên suốt nhiệm kỳ, Thành ủy Hà Nội đã chủ động quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các quy định về nêu gương; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; Nghị quyết 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Trên cơ sở đó, Hà Nội nghiêm túc kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); xây dựng các giải pháp cụ thể để khắc phục hạn chế, khuyết điểm; đồng thời tích cực nghiên cứu xây dựng, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, đề án, quy chế, quy định trong các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, đi sâu vào việc mới, việc khó, nhiệm vụ trọng tâm còn tồn tại, hạn chế.

Ngay sau Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Thành ủy đã ban hành và tích cực triển khai thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 26-4-2016 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh”. Đây là chương trình có ý nghĩa “cốt lõi, xương sống” ảnh hưởng sâu sắc đối với 7 chương trình công tác còn lại.

Kết quả công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 thể hiện sinh động, thuyết phục trên từng lĩnh vực.        

Trong đó, chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo tiếp tục được nâng lên. Việc quán triệt, nghiên cứu, học tập các Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy được triển khai sâu rộng, tăng cường hội nghị trực tuyến đến tận xã, phường, thị trấn... Nhằm chuẩn hóa trình độ lý luận chính trị cho cán bộ cơ sở, mỗi năm thành phố tổ chức khoảng 30 lớp trung cấp lý luận chính trị cho gần 3.000 cán bộ cơ sở. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, lịch sử Đảng, nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội được tăng cường, chủ động. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cũng đi vào nền nếp với nhiều cách làm hay, sáng tạo.  

Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo

Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ - lĩnh vực “then chốt” của “then chốt”, Thành ủy, các cấp ủy thành phố Hà Nội đã dành nhiều công sức củng cố, sắp xếp, kiện toàn, hoàn thiện mô hình tổ chức, bộ máy của cả hệ thống chính trị; mặc dù phải thực hiện khối lượng công việc rất lớn, phức tạp, nhưng luôn bảo đảm đoàn kết, thống nhất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Ban Thường vụ Thành ủy đã sắp xếp, củng cố, kiện toàn các đảng bộ trực thuộc Thành ủy giảm từ 59 còn 50 đảng bộ. Riêng giai đoạn 2018-2020, khối các cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền giảm hơn 1.900 biên chế và dự kiến giảm 19.052 biên chế viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập khi thực hiện tự chủ tài chính. Ở cấp cơ sở, sau sắp xếp, toàn thành phố đã giảm 5 đơn vị hành chính cấp xã; 2.708 thôn, tổ dân phố; 985 chi bộ và 33.583 người hoạt động không chuyên trách.

Dấu ấn đổi mới, sáng tạo còn thể hiện trong việc Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành và quyết liệt chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”. Qua đó, Hà Nội đã giải quyết các vụ việc phức tạp đạt tỷ lệ trên 85%; củng cố 100% tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, có vấn đề phức tạp; là cơ sở quan trọng giúp tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của 17.118 chi bộ, 2.310 tổ chức Đảng cơ sở và 50 đảng bộ cấp trên cơ sở.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, Hà Nội đã tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề; cơ bản khắc phục được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Tính đến hết tháng 6-2020, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã xem xét, thi hành kỷ luật 4.143 đảng viên và 59 tổ chức Đảng; qua đó góp phần cảnh tỉnh, răn đe, tạo được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Thành ủy đã quán triệt, vận dụng triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận, đặc biệt thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Cùng với việc ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân.

Công tác nội chính của Thành ủy đã góp phần quan trọng bảo đảm an ninh quốc gia, không để hình thành các tổ chức đối lập, các hoạt động gây rối, khủng bố, phá hoại. Hà Nội đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm; các sự kiện quan trọng của quốc gia, quốc tế diễn ra trên địa bàn; tăng cường bảo đảm an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh đô thị. Nhiều vụ việc khiếu kiện đông người, nổi cộm, phức tạp, bức xúc kéo dài được giải quyết. Công tác điều tra, truy tố, xét xử được thực hiện nghiêm minh, thượng tôn pháp luật...

Kết quả ấn tượng về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 là cơ sở, nền tảng để Đảng bộ thành phố Hà Nội tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguồn: Báo Hànộimới điện tử

Kho tư liệu đại hội đảng các cấp 2020 - 2025

Bản quyền Cổng TTĐT: Quận Long Biên - TP Hà Nội.
Địa chỉ: Số 01, Vạn Hạnh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tel: (024) 38724033, Fax: 38724618
Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn