Tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đảng XIII của Đảng

Văn bản chỉ đạo Văn bản chỉ đạo

Sự kiện Đại hội Đảng Sự kiện Đại hội Đảng

Thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm cấp ủy trình Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV
Ngày đăng 06/12/2019 | 17:38  | Lượt xem: 4494

Chiều 06/12/2019, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ quận Long Biên đã thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm cấp ủy trình Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh hội nghị

Chủ trì hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hải – Bí thư Quận ủy Chủ tịch HĐND Quận, Trưởng Tiểu ban Văn kiện. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Thạch -UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo đã báo cáo tờ trình về 7 nhóm nội dung cơ bản trình xin ý kiến Tiểu ban Văn kiện, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận. Hội nghị đã tiếp tục phân tích làm sáng tỏ một số vấn đề về: Chủ đề Đại hội, bố cục Báo cáo chính trị, hạn chế khuyết điểm và nguyên nhân, đánh giá chung và bài học kinh nghiệm, 2 khâu đột phá, các nhóm chỉ tiêu và một số vấn đề mới được câp nhật và thống nhất cao các nội dung trình xin ý kiến Ban Chấp hành. Hội nghị cũng dành thời gian cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa III. 

Tại hội nghị, đã có 17 ý kiến phát biểu đối với 02 dự thảo báo cáo. Hầu hết các ý kiến nhất trí cao với các nội dung được đưa ra. Nhiều ý kiến tập trung thảo luận sâu về việc điều chỉnh nội dung khâu đột phá; các chỉ tiêu đưa ra và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới; hạn chế, tồn tại được đưa ra trong báo cáo kiểm điểm cấp ủy...

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hải – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận đã chỉ đạo:

1. Về dự thảo Báo cáo Chính trị: Thống nhất điều chỉnh sắp xếp thứ tự một số chi tiết trong chủ đề Đại hội:"Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, truyền thống đoàn kết, sáng tạo, xây dựng quận Long Biên phát triển bền vững, văn minh, hiện đại". Triển khai hoàn thiện dự thảo Báo cáo theo bố cục được quy định tại Hướng dẫn số 15-HD/VPTU của Văn phòng Thành ủy; Tiếp thu điều chỉnh các dung về khâu đột phá theo góp ý; Giao lãnh đạo UBND Quận, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tham mưu hoàn thiện chỉ tiêu Đại hội theo phân nhóm kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh và chỉ tiêu xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên và căn cứ dự báo thực tiễn tại địa phương.

2. Về dự thảo Báo cáo Kiểm điểm: Giao đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy chỉ đạo điều chỉnh nội dung đảm bảo phán ánh đúng thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ qua.

Sau khi tiếp thu các ý kiến và chỉ đạo tại hội nghị, các dự thảo báo cáo sẽ tiếp tục được đưa ra xin ý kiến tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa III.

Kho tư liệu đại hội đảng các cấp 2020 - 2025

Bản quyền Cổng TTĐT: Quận Long Biên - TP Hà Nội.
Địa chỉ: Số 01, Vạn Hạnh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tel: (024) 38724033, Fax: 38724618
Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn