Tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đảng XIII của Đảng

Văn bản chỉ đạo Văn bản chỉ đạo

Sự kiện Đại hội Đảng Sự kiện Đại hội Đảng

Thống nhất phương án tiếp thu góp ý của các Sở, ngành Thành phố và Đại hội cơ sở vào dự thảo Báo cáo chính trị
Ngày đăng 09/07/2020 | 01:40  | Lượt xem: 2304

Sáng ngày 08-7, Tiểu ban Văn kiện đã họp thảo luận Thống nhất phương án tiếp thu góp ý của các Sở, ngành Thành phố và Đại hội cơ sở vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận, Trưởng tiểu ban Văn kiện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Thạch, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đã báo cáo tóm tắt quá trình tổng hợp các ý kiến góp ý và các phương án tiếp thu cụ thể tại dự thảo báo cáo chính trị và một số vấn đề mới theo định hướng của Thành phố cần đưa ra xin ý kiến Tiểu ban Văn kiện. Theo thống kê, đã có 16 ý kiến góp ý trực tiếp và bằng văn bản của các Sở, ngành Thành phố và 758 ý kiến góp ý với nhiều hình thức và mức độ được tổng hợp từ đại hội cơ sở góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị. Nhìn chung, các ý kiến đều đánh giá cao và sự nổi bật của quá trình chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ này. Bên cạnh quá trình công phu, bài bản, khoa học, các ý kiến ghi nhận và đánh giá cao sự bao quát, trách nhiệm và thẳng thắn của Quận qua đánh giá kết quả đạt được trong 5 năm qua, phương hướng nhiệm vụ trong 5 năm tới được nêu trong dự thảo.

Các đồng chí trong Tiểu ban Văn kiện đã sôi nổi thảo luận về 10 nội dung mới đề xuất điều chỉnh, bổ sung tại báo cáo chính trị. Các ý kiến đều đồng tình, nhất trí cao với việc bổ sung kết quả công tác phòng chống dịch Covid19, thực hiện Đề án 2-ĐA/TU. Bên cạnh đó, nhiều nội dung đã được Tiểu ban thảo luận thông qua như điều chỉnh khâu đột phá, mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu tổ chức đảng, một số nội dung mới được đề cập tại dự thảo báo cáo chính trị của Thành phố như: quản lý và khai thác tài sản công, xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử…

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Quận ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chỉ đạo cần bám sát các văn bản chỉ đạo mới nhất của Trung ương, Thành phố về phát triển kinh tế trong thời gian tới để cân nhắc, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo sát với thực tiễn tiềm lực của Quận và tính khả thi trong việc triển khai thực hiện. Đồng chí Trưởng Tiểu ban Văn kiện cũng chỉ đạo Ban Tuyên giáo chủ trì cùng các đơn vị chức năng hoàn thiện tiếp thu góp ý, trình xin ý kiến Ban chấp hành thông qua. Đồng thời, mỗi thành viên Tiểu ban văn kiện cần có trách nhiệm giải trình nguyên nhân, lý do điều chỉnh, bổ sung các nội dung mới tại dự thảo báo cáo chính trị.

* Cùng ngày, Ban Thường vụ Quận ủy đã thống nhất thông qua chương trình, kịch bản Đại hội, phương án phục vụ, trang trí khánh tiết, tổ chức và đảm bảo giao thông chuẩn bị cho tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào đầu tháng 8/2020.

Kho tư liệu đại hội đảng các cấp 2020 - 2025

Bản quyền Cổng TTĐT: Quận Long Biên - TP Hà Nội.
Địa chỉ: Số 01, Vạn Hạnh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tel: (024) 38724033, Fax: 38724618
Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn