Tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đảng XIII của Đảng

Văn bản chỉ đạo Văn bản chỉ đạo

Sự kiện Đại hội Đảng Sự kiện Đại hội Đảng

Tích cực tuyên truyền Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 11/10/2020 | 01:55  | Lượt xem: 13229

Để chào mừng sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô Hà Nội, quận Long Biên đã chỉ đạo các ngành, phòng, ban, đơn vị các cấp từ Quận đến cơ sở tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII gắn liền với các sự kiện kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội.

Tuyên  truyền trực quan tại tuyến phố Đoàn Khuê

Tính đến ngày 9-10-2020, Quận đã tổ chức trang trí trang trí 140 khẩu hiệu các cỡ; 800 banner và 2.100 cụm cờ hồng kỳ tại trụ sở quận, phường và các tuyến đ­ường lớn, xây dựng 3 cụm pano tuyên truyền tại ngã ba Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Lâm, dốc Thạch Bàn và vườn hoa Đức Giang. Chỉ đạo 14 phường tuyên truyền tại 100% các trạm tin phường; bảng tin các tổ dân phố.

Người dân nghiêm túc thực hiện treo cờ Tổ quốc

Cổng thông tin điện tử Quận thường xuyên cập nhật các tin, bài, văn bản, tài liệu vào chuyên mục “Tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng”  trên Cổng TTĐT quận. Đến nay đã đăng tải 18 bài viết tuyên truyền thành tựu nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Thành phố Hà Nội và các hoạt động chào mừng của Quận.

Bản tin Nội bộ tháng 9 đã thiết lập chuyên trang, biên tập và xuất bản 4 tin bài tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, triển khai đến 100% các chi, đảng bộ cơ sở làm tài liệu trong sinh hoạt chi bộ.

Đài truyền thanh 14 phường duy trì tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, tập trung tuyên truyền hàng ngày từ ngày 0130-10. Tính từ đầu tháng 9 đến nay, đã thực hiện 124 lượt chương trình, với 130 lượt bài và trên 300 lượt tin, đạt thời lượng trên 30 giờ phát thanh.

Đồng thời, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã triển khai đề cương, tài liệu tuyên truyền đến các chi, đảng bộ cơ sở; tổ chức hội nghị tuyên truyền đến 371 đồng chí là Báo cáo viên của Quận và cơ sở về nhữngkết quả nổi bật thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI, một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII; công tác chuẩn bị đại hội và thông tin kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội.

Trụ sở các cơ quan, doanh nghiệp có khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng đã được tổ chức sôi nổi như: Ngày Hội phụ nữ Long Biên sáng tạo khởi nghiệp - tôn vinh tà áo dài Việt Nam; Tọa đàm “Cựu chiến binh tham gia tuyên truyền, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, sự chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình mới” kết hợp với tuyên truyền thành công Đại hội Đảng bộ quận và tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Thành phố; Quận ủy tổ chức ngày hội văn hóa - thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII…

Ngày hội Văn hóa - Thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố, kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô 10/10 của cơ quan Dân, Đảng Quận

Nhìn chung, đến nay quận Long Biên đã và tiếp tục triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và 1010 năm Thăng Long - Hà Nội với nhiều hình thức, đảm bảo nội dung đúng chủ trương, thống nhất và thiết thực trên toàn quận, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quận Long Biên nói riêng và Thủ đô nói chung.

Kho tư liệu đại hội đảng các cấp 2020 - 2025

Bản quyền Cổng TTĐT: Quận Long Biên - TP Hà Nội.
Địa chỉ: Số 01, Vạn Hạnh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tel: (024) 38724033, Fax: 38724618
Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn