Tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đảng XIII của Đảng

Văn bản chỉ đạo Văn bản chỉ đạo

Sự kiện Đại hội Đảng Sự kiện Đại hội Đảng

Khẩn trương hoàn thiện kế hoạch tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV
Ngày đăng 15/11/2019 | 16:52  | Lượt xem: 2373

Ngày 15/11/2019, tại phòng họp số 1 Quận ủy, tiểu ban tuyên truyền, tổ chức phục vụ Đại hội đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, tiến hành họp và triển khai nhiệm vụ.

Dự và trực tiếp chủ trì hội nghị có đồng chí Đường Hoài Nam - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Trưởng Tiểu ban; đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT Quận, Phó tiểu ban và các đồng chí là Ủy viên Tiểu ban Tuyên truyền, tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận, Phó Trưởng Tiểu ban đã báo cáo tiến độ công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Quận. Theo đó, tiểu ban tuyên truyền đã tham mưu ban hành Kế hoạch tuyên truyền, kèm theo biểu tiến độ, phân công nhiệm vụ các thành viên tiểu ban. Tiến hành các nhiệm vụ cụ thể như: Thiết lập chuyên mục triển khai thi trắc nghiệm tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyên mục “Tiến tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XII của Đảng” trên Cổng Thông tin điện tử của Quận; quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng đến cán bộ chủ chốt Quận đạt tỷ lệ 97,24%, chỉ đạo tổ chức 52 hội nghị tại các chi, Đảng bộ cơ sở đạt tỷ lệ 95.4%; hoàn thành đề cương phóng sự phục vụ Đại hội, phối hợp với Đài truyền hình Hà Nội xây dựng kịch bản chi tiết…

Sau khi lắng nghe các ý kiến thảo luận, đồng chí Đường Hoài Nam, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Trưởng Tiểu ban đề nghị các đồng chí Ủy viên cần tập trung triển khai rà soát, bổ sung những nội dung tuyên truyền đảm bảo không trùng lặp với kế hoạch tổ chức phục vụ. Trung tâm phát triển quỹ đất thực hiện nội dung vệ sinh môi trường phục vụ Đại hội. Công an Quận, Ban Chỉ huy quân sự Quận cần xây dựng phương án bảo vệ an ninh trật tự trước, trong, sau Đại hội. Khẩn trương hoàn thiện kế hoạch tổ chức phục vụ Đại hội, phân công chi tiết thời gian hoàn thành báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy.

Kho tư liệu đại hội đảng các cấp 2020 - 2025

Bản quyền Cổng TTĐT: Quận Long Biên - TP Hà Nội.
Địa chỉ: Số 01, Vạn Hạnh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tel: (024) 38724033, Fax: 38724618
Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn