Tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đảng XIII của Đảng

Văn bản chỉ đạo Văn bản chỉ đạo

Sự kiện Đại hội Đảng Sự kiện Đại hội Đảng

Đại hội chi bộ Trạm chăn nuôi và thú y Quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

05/05/2020 | 14:11  | Lượt xem: 704
Sáng ngày 05/5/2020, Chi bộ Trạm chăn nuôi và thú y Quân Long Biên tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng 05/05/2020 | 11:20  | Lượt xem: 377
Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là công tác văn kiện và công tác nhân sự, đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành...

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá III, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày đăng 28/04/2020 | 05:25  | Lượt xem: 2589
Sáng ngày 28/4/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên khoá III tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng phương...

Lơ là nhiệm vụ quan trọng nhất của đại hội

Ngày đăng 29/04/2020 | 04:35  | Lượt xem: 720
Theo quy định của Điều lệ Đảng, đại hội đảng các cấp là cơ quan lãnh đạo của mỗi cấp bộ đảng giữa hai kỳ đại hội. Nhiệm vụ quan trọng nhất của đại hội đảng các cấp là đánh giá kết quả thực hiện...

Thành tựu và những bài học kinh nghiệm trước Đại hội Đảng XIII

Ngày đăng 19/02/2020 | 02:15  | Lượt xem: 1121
Chúng ta đã bước vào năm 2020, năm cuối cùng để hoàn thành các chương trình, mục tiêu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Nếu đánh giá giai đoạn 10 năm của hai nhiệm kỳ vừa qua bằng các số liệu và sự...

Kho tư liệu đại hội đảng các cấp 2020 - 2025

Bản quyền Cổng TTĐT: Quận Long Biên - TP Hà Nội.
Địa chỉ: Số 01, Vạn Hạnh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tel: (024) 38724033, Fax: 38724618
Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn