Tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đảng XIII của Đảng

Văn bản chỉ đạo Văn bản chỉ đạo

Sự kiện Đại hội Đảng Sự kiện Đại hội Đảng

Tích cực tuyên truyền Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

11/10/2020 | 01:55  | Lượt xem: 11543
Để chào mừng sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô Hà Nội, quận Long Biên đã chỉ đạo các ngành, phòng, ban, đơn vị các cấp từ Quận đến cơ sở tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội...

Thành tựu 5 năm 2015-2020 của thành phố Hà Nội: Xây dựng Đảng bộ có sức chiến đấu cao, hệ thống chính trị tiêu biểu

Ngày đăng 11/10/2020 | 02:13  | Lượt xem: 5139
Xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục là nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2020-2025. Phát huy kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, với tinh...

Thành phố Hà Nội đạt được 14 kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày đăng 11/10/2020 | 02:11  | Lượt xem: 6172
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, với nhiều cách làm sáng tạo và quyết liệt, nỗ lực, quyết tâm thực hiện, đưa...

Thành tựu 5 năm 2015-2020 của thành phố Hà Nội: Phát huy sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng 09/10/2020 | 04:49  | Lượt xem: 1692
Gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nội dung cốt lõi của Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao...

Thành tựu 5 năm 2015-2020 của thành phố Hà Nội: Tạo lập diện mạo đô thị Thủ đô đổi mới, văn minh

Ngày đăng 08/10/2020 | 03:00  | Lượt xem: 1719
Không gian kiến trúc cảnh quan đô thị ngày càng văn minh, hiện đại; diện mạo đô thị ngày càng đổi mới, sáng - xanh - sạch - đẹp. Những thay đổi rất tích cực này là kết quả của Chương trình số...

Kho tư liệu đại hội đảng các cấp 2020 - 2025

Bản quyền Cổng TTĐT: Quận Long Biên - TP Hà Nội.
Địa chỉ: Số 01, Vạn Hạnh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tel: (024) 38724033, Fax: 38724618
Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn