Tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đảng XIII của Đảng

Văn bản chỉ đạo Văn bản chỉ đạo

Sự kiện Đại hội Đảng Sự kiện Đại hội Đảng

Thành tựu 5 năm 2015-2020 của thành phố Hà Nội: Giữ vững sự bình yên cho Thủ đô

08/10/2020 | 14:58  | Lượt xem: 843
Thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy Hà Nội (khóa XVI) về “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020”, các...

Thành tựu 5 năm 2015-2020 của thành phố Hà Nội: Vì Thủ đô văn minh, giàu bản sắc

Ngày đăng 06/10/2020 | 01:39  | Lượt xem: 449
Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là một nội dung trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ thành phố Hà Nội và được Thành ủy Hà Nội đưa vào Chương trình số 04-CTr/TU ngày...

Thành tựu 5 năm 2015-2020 của thành phố Hà Nội: Hội nhập, phát triển và nâng cao vị thế

Ngày đăng 06/10/2020 | 01:36  | Lượt xem: 635
Thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU ngày 28-6-2016 của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế Thủ đô...

Thành tựu 5 năm 2015-2020 của thành phố Hà Nội: Chủ động tái cơ cấu kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng

Ngày đăng 05/10/2020 | 04:02  | Lượt xem: 1348
Những năm qua, thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU, ngày 28-6-2016, của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển...

Thành tựu 5 năm 2015-2020 của thành phố Hà Nội: Hành trình không có điểm kết thúc

Ngày đăng 05/10/2020 | 04:01  | Lượt xem: 1050
Sau 5 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” đã đạt được những kết quả nổi...

Kho tư liệu đại hội đảng các cấp 2020 - 2025

Bản quyền Cổng TTĐT: Quận Long Biên - TP Hà Nội.
Địa chỉ: Số 01, Vạn Hạnh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tel: (024) 38724033, Fax: 38724618
Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn