Tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đảng XIII của Đảng

Văn bản chỉ đạo Văn bản chỉ đạo

Sự kiện Đại hội Đảng Sự kiện Đại hội Đảng

Thành tựu 5 năm 2015-2020 của thành phố hà nội: Vị thế mới, mở tương lai mới – Tạo động lực phát triển mới cho nông nghiệp

02/10/2020 | 09:31  | Lượt xem: 574
Thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”, gần 5 năm qua, dù trong...

Thành tựu 5 năm 2015-2020 của thành phố Hà Nội: Phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội

Ngày đăng 02/10/2020 | 09:26  | Lượt xem: 1467
Thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 26-4-2016 về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Thành ủy Hà Nội đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của...

Khánh thành và gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII

Ngày đăng 01/10/2020 | 04:22  | Lượt xem: 5865
Ngày 01/10/2020, Quận Long Biên tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình vườn hoa, cây xanh tại ô quy hoạch tại ô quy hoạch A.4/CX1 phường Thượng Thanh. Đây là công trình gắn biển chào mừng kỷ...

Thành tựu 5 năm 2015-2020 của thành phố Hà Nội: Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành

Ngày đăng 01/10/2020 | 08:36  | Lượt xem: 1402
Thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 26-4-2016 về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong giai đoạn 2016-2020, UBND thành phố Hà Nội và cơ quan hành chính các cấp đã ngày càng nâng...

Thành tựu 5 năm 2015-2020 của thành phố Hà Nội: Đổi mới hoạt động của HĐND các cấp

Ngày đăng 30/09/2020 | 04:38  | Lượt xem: 1128
Với phương châm “Đổi mới - dân chủ - trách nhiệm - hiệu quả - vì dân”, từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, HĐND các cấp thành phố Hà Nội đã đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp, kịp...

Kho tư liệu đại hội đảng các cấp 2020 - 2025

Bản quyền Cổng TTĐT: Quận Long Biên - TP Hà Nội.
Địa chỉ: Số 01, Vạn Hạnh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tel: (024) 38724033, Fax: 38724618
Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn