Tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đảng XIII của Đảng

Văn bản chỉ đạo Văn bản chỉ đạo

Sự kiện Đại hội Đảng Sự kiện Đại hội Đảng

Thành tựu 5 năm 2015-2020 của thành phố Hà Nội: Nhân lên sự đồng thuận

29/09/2020 | 08:28  | Lượt xem: 1080
Ngay sau Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội, Thành ủy đã ban hành và tích cực triển khai Chương trình số 01-CTr/TU, ngày 26-4-2016 về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Một trong...

Thành tựu 5 năm 2015-2020 của thành phố Hà Nội: Kinh tế - xã hội phát triển toàn diện

Ngày đăng 29/09/2020 | 08:26  | Lượt xem: 1097
Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, bản lĩnh, quyết tâm vượt khó trong xây dựng,...

Thành tựu 5 năm 2015-2020 của thành phố Hà Nội: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

Ngày đăng 29/09/2020 | 08:22  | Lượt xem: 1596
Công tác xây dựng Đảng thực sự là điểm sáng trong kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) Đảng bộ thành phố Hà Nội; xứng đáng là nhiệm vụ then chốt, góp phần...

Thành tựu 5 năm 2015-2020 của thành phố Hà Nội: Vị thế mới, mở tương lai mới

Ngày đăng 29/09/2020 | 08:19  | Lượt xem: 670
Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với sự phát triển của Thủ đô trong giai đoạn tới. Nhìn lại 5 năm qua, kết quả...

Đấu tranh chống “chủ nghĩa chống cộng” trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng 19/09/2020 | 09:57  | Lượt xem: 930
Hiện nay, toàn Đảng đang tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thời điểm này, các thế lực phản động, thù địch lại ra sức “rêu rao” và cổ xúy cho nhiều thứ “chủ...

Kho tư liệu đại hội đảng các cấp 2020 - 2025

Bản quyền Cổng TTĐT: Quận Long Biên - TP Hà Nội.
Địa chỉ: Số 01, Vạn Hạnh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tel: (024) 38724033, Fax: 38724618
Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn