Tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đảng XIII của Đảng

Văn bản chỉ đạo Văn bản chỉ đạo

Sự kiện Đại hội Đảng Sự kiện Đại hội Đảng

Đại hội chi bộ Trường THPT Thạch Bàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

08/05/2020 | 11:20  | Lượt xem: 358
Sáng ngày 08/5/2020, Chi bộ THPT Thạch Bàn tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội chi bộ Trạm chăn nuôi và thú y Quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng 05/05/2020 | 02:11  | Lượt xem: 223
Sáng ngày 05/5/2020, Chi bộ Trạm chăn nuôi và thú y Quân Long Biên tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng 05/05/2020 | 11:20  | Lượt xem: 149
Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là công tác văn kiện và công tác nhân sự, đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành...

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá III, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày đăng 28/04/2020 | 05:25  | Lượt xem: 967
Sáng ngày 28/4/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên khoá III tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng phương...

Lơ là nhiệm vụ quan trọng nhất của đại hội

Ngày đăng 29/04/2020 | 04:35  | Lượt xem: 320
Theo quy định của Điều lệ Đảng, đại hội đảng các cấp là cơ quan lãnh đạo của mỗi cấp bộ đảng giữa hai kỳ đại hội. Nhiệm vụ quan trọng nhất của đại hội đảng các cấp là đánh giá kết quả thực hiện...

Kho tư liệu đại hội đảng các cấp 2020 - 2025

Bản quyền Cổng TTĐT: Quận Long Biên - TP Hà Nội.
Địa chỉ: Số 01, Vạn Hạnh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tel: (024) 38724033, Fax: 38724618
Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn