Đảng đoàn thể

Tọa đàm nâng cao chất lượng giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2022
Ngày đăng 04/05/2022 | 15:49  | Lượt xem: 397

Chiều ngày 29/4/2022, tại Hội trường Quận ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị tọa đàm “Nâng cao chất lượng giám sát của Ban TTND, GSĐTCCĐ” trên địa bàn quận năm 2022.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Thị Thành - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận; đồng chí Vũ Xuân Trường - QUV, Phó chủ tịch UBND Quận; Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Quận; Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Phường; trưởng Ban TTND, trưởng Ban GSĐTCCĐ; đại diện thành viên Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ các phường.

Đ/c Vũ Thị Thành - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQv Việt Nam quận Long Biên chủ trì hội nghị

Sau phần báo cáo đề dẫn, gợi ý phát biểu của đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận. Hội nghị tọa đàm có 08 ý kiến phát biểu (01 Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường; 04 Phó chủ tịch MTTQ kiêm Trưởng ban TTND, GSĐTCCĐ; 01 trưởng ban TTND; 01 Phó trưởng ban TTND, GSĐTCCĐ; 01 thành viên ban GSĐTCCĐ). Các ý kiến nhất trí cao với báo cáo đề dẫn tọa đàm và đề nghị các cấp quan tâm: Về kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban TTND, GSĐTCCĐ; bất cập cung cấp hồ sơ thiết kế kỹ thuật phục vụ giám sát, đặc biệt là các dự án đầu tư ngoài ngân sách; phối hợp của các đơn vị quản lý, đơn vị thực hiện dự án đầu tư; chính sách bồi thường GPMB; về nhiệm kỳ Ban TTND nên kéo dài 5 năm; đổi mới; quy trình bầu thành viên ban TTND, GSĐTCCĐ theo hướng giao cho MTTQ; hướng dẫn kinh phí hỗ trợ’ cấp thẻ Thanh tra…

Đồng chí Phó chủ tịch UBND quận tiếp thu ý kiến phát biểu tọa đàm và trao đổi các nội dung liên quan đến UBND quận như hỗ trợ kinh phí hoạt động theo văn bản hiện hành, thông tin bất cập thực hiện chính sách GPMB; phối hợp thực hiện giám sát dự án nguồn vốn ngân sách; phối hợp quản lý dự án đầu tư ngoài ngân sách, hiện trạng quản lý, phối hợp với các chủ đầu tư của các lĩnh vực chuyên ngành còn nhiều bất cập…và đề nghị Ban TTND tặng cường giám sát các nội dung khác theo quy định.

Đ/c Vũ Xuân Trường - QUV, Phó Chủ tịch UBND quận phát biểu ý kiến tại hội nghị

Các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên chủ trì hội nghị ghi nhận các ý kiến phát biểu tọa đàm và trao đổi nội dung thuộc thẩm quyền và các nội dung đề nghị cấp trên.

Đ/c Bùi Văn Tuyến - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ngọc Lâm phát biểu tham luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên đề nghị trong thời gian tới các phường quan tâm hướng dẫn, tạo điều kiện để ban TTND, GSĐTCCĐ hoạt động hiệu quả hơn nữa; Nghiên cứu xây dựng quy trình giám sát của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ; Phối hợp giữa UBND, MTTQ phường và các cơ quan liên quan chặt chẽ hơn; Thành viên Ban TTND, GSĐTCCĐ tích cực cập nhật văn bản mới liên quan; MTTQ quận, phường quan tâm động viên, khen thưởng kịp thời cá nhân, tập thể tiêu biểu trong hoạt động; Đề nghị UBND quận quan tâm bố trí kinh phí hoạt động cho Ban TTND, GSĐTCCĐ theo những văn bản mới nhất, kịp thời.