Đảng đoàn thể

Tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt, phối hợp xử lý và định hướng dư luận xã hội” trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 21/07/2022 | 12:52  | Lượt xem: 277

Ngày 20/7/2022, tại hội trường Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức hội nghị tọa đàm Tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt, phối hợp xử lý và định hướng dư luận xã hội” trên địa bàn quận Long Biên.

Dự hội nghị tọa đàm có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn – Trưởng phòng Dư luận xã hội - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy; đại diện lãnh đạo UBMTTQ và các đoàn thể CTXH Quận; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND Quận; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư thường trực, Cán bộ phụ trách công tác Tuyên giáo Đảng ủy 14 phường; các đồng chí Cộng tác viên dư luận xã hội quận và cơ sở.

Đ/c Đinh Thị Việt Hà - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy trình bày báo cáo đề dẫn  tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Việt Hà - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Tổ trưởng Tổ DLXH Quận đã trình bày báo cáo đề dẫn. Theo đó, trong thời gian qua, công tác quán triệt, truyền đạt Chỉ thị, Nghị quyết trên địa bàn quận đạt được một số kết quả chủ yếu: Thường xuyên rà soát, bổ sung và hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, định hướng triển khai công tác dư luận xã hội; Mạng lưới cộng tác viên từ Quận đến cơ sở thường xuyên được kiện toàn, phát triển, đảm bảo kịp thời, chất lượng. Đến nay, đội ngũ CTV DLXH  cấp quận có 20 đồng chí; đội ngũ CTV DLXH phường trên 250 đồng chí do cấp ủy cơ sở quản lý; Hệ thống cộng tác viên DLXH của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội Quận có 80 đồng chí, do MTTQ, các đoàn thể chính trị Quận chỉ đạo hoạt động. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp nắm bắt và phản ánh DLXH, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 cao điểm; Chú trọng giải quyết, trả lời, định hướng dư luận xã hội. Ban Tuyên giáo Quận ủy chủ động tham mưu cấp ủy hằng tháng theo dõi, đánh giá kết quả xử lý, giải quyết những vấn đề được cộng tác viên dư luận xã hội phản ánh, đề xuất, kiến nghị. Với phương châm giám sát, đôn đốc đến cùng việc trả lời, giải quyết các vấn đề dư luận xã hội phản ánh: Từ 01/01/2021-30/6/2022, có 66 vấn đề dư luận xã hội được phản ánh, trong đó có 62/66 (chiếm 93%) nội dung dư luận phản ánh được giải quyết, trả lời và định hướng các nội dung còn lại đang được xác minh giải quyết. Ban Tuyên giáo trực tiếp chỉ đạo giải quyết 19/66 nội dung. Trong đó có 80% liên quan đến thực hiện Chương trình số 03-CTr/QU và thực hiện Chủ đề năm của Quận: Trật tự xây dựng, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, giải phóng mặt bằng).

Báo cáo đề dẫn cũng chỉ rõ bên cạnh những thuận lợi, kết quả đạt được, công tác nắm bắt, phối hợp xử lý và định hướng DLXH của Quận và cơ sở còn một số tồn tại, hạn chế như: Chất lượng trả lời có nội dung chưa sát thực tế, có nội dung còn kéo dài, chưa dành nhiều thời gian kiểm soát việc những vấn đề dư luận xã hội phản ánh, cũng như kết quả giải quyết, trả lời của các cơ quan chức năng. Cộng tác viên DLXH cơ sở trình độ không đồng đều, còn hạn chế về ứng dụng công nghệ thông tin nên việc nắm bắt và phản ánh DLXH nhất là những thông tin mới, nóng, chưa kịp thời. Công tác chỉ đạo xử lý thông tin, giải quyết và trả lời và định hướng DLXH ở cơ sở chưa đồng đều, có nơi hiệu quả chưa cao.

Hội nghị đã được nghe 06 ý kiến tham luận của UBMTTQ Quận, Văn phòng HĐND&UBND Quận, Đảng ủy phường Giang Biên, Bồ Đề và của 02 đồng chí Cộng tác viên DLXH Quận. Các ý kiến tập trung đưa ra một số thực trạng tại địa phương và đề xuất giải pháp, chia sẻ những kinh nghiệm  nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt, phối hợp xử lý và định hướng dư luận xã hội.

Đ/c Nguyễn Hoàng Sơn - Trưởng phòng DLXH -Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu định hướng tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Trưởng phòng Dư luận xã hội - Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ghi nhận và đánh giá rất cao những kết quả mà quận Long Biên đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời định hướng một số vấn đề để các cộng tác viên DLXH quan tâm nhằm nâng cao chất lượng nắm bắt, xử lý và định hướng DLXH trong thời gian tới bám sát vào các vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách lớn của Trung ương, Thành phố, Quận và địa phương, đơn vị. Đặc biệt, tăng cường công tác thông tin định hướng trở lại đối với Nhân dân.

Đ/c Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Nguyễn Thế Thạch đánh giá cao những ý kiến tham luận. Để công tác DLXH trên địa bàn Quận đạt hiệu quả hơn nữa, đồng chí đề nghị các CTV DLXH Quận và cơ sở, các địa phương, đơn vị cần quan tâm thực hiện một số nội dung, cụ thể sau:

1. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị từ Quận đến cơ sở cần nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác DLXH; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm chính của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp.

2. Nâng cao chất lượng công tác DLXH với nhiều đổi mới, huy động tối đa các kênh thông tin, tăng cường phản ánh, định hướng DLXH cụ thể trong từng vấn đề. Chú trọng giải quyết, trả lời, định hướng dư luận xã hội. Tăng cường đối thoại, tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Nêu cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, trách nhiệm tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

3. Phối hợp chặt chẽ với thường trực HĐND Quận, UBKT Quận ủy Tiếp tục quan tâm nắm bắt phản ánh, giải quyết và định hướng DLXH gắn với đấu tranh với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Đối với những nội dung DLXH phản ánh chưa được giải quyết triệt để, tồn tại kéo dài, Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, nhất là trong công tác kiểm tra, giám sát của MTTQ và Hội đồng nhân dân Quận.

Một số hình ảnh tại hội nghị: