Đảng đoàn thể

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân quận Long Biên, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Ngày đăng 21/07/2022 | 20:25  | Lượt xem: 443

Trong các ngày 13 và 16/7/2022, các Chi bộ Văn phòng, Dân sự, Hình sự trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân quận Long Biên đã tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2025 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chánh án Tòa án nhân dân quận Long Biên.

Nhiệm kỳ 2020 - 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng các Chi bộ Văn phòng - Dân sự - Hình sự đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực: Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng được quan tâm thường xuyên; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, phân công công tác cho đảng viên, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên; tuân thủ các nguyên tắc hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi ủy từng bước được nâng cao; đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. Phương thức lãnh đạo của chi bộ có đổi mới, dân chủ và sát thực tiễn hơn. Chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ được nâng cao. Công tác thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của tổ chức và cá nhân. Các chi bộ đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc theo quy định; hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào thành tích chung của Đảng bộ Tòa án nhân dân quận Long Biên.

Phát biểu tại Đại hội các chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà - Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân Quận ghi nhận, biểu dương thành tích của các Chi bộ trực thuộc, Chi ủy Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua và tin tưởng rằng Chi ủy khóa mới sẽ lãnh đạo các chi bộ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành tích chung của Đảng bộ quận Long Biên nói chung, Đảng bộ Tòa án nhân dân quận Long Biên nói riêng. Đồng chí cũng nhấn mạnh Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân quận Long Biên là một trong những Đại hội Chi bộ được tổ chức sớm nhất trong các Chi bộ trên địa bàn quận, thể hiện tinh thần, ý chí của cán bộ đảng viên và người lao động Tòa án nhân dân quận Long Biên quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập thành tích chào mừng 77 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 - 13/9/2022) và 20 năm ngày thành lập quận Long Biên (06/11/2003 - 06/11/2023).

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; các đại hội đã bầu ra Chi ủy khóa mới, Bí thư, Phó bí thư nhiệm kỳ 2022 - 2025 với số phiếu tín nhiệm 100%.

(Nguồn TAND Quận)