Đảng đoàn thể

Ủy ban Kiểm tra Quận uỷ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật năm 2022 đối với 4 đơn vị
Ngày đăng 10/03/2023 | 10:11  | Lượt xem: 562

Từ ngày 28/02/2023 đến ngày 09/3/2023, Đoàn Kiểm tra trực tiếp nghiên cứu hồ sơ và tiến hành thẩm tra tại các đơn vị.

Thực hiện Quyết định số 96, 97, 98, 99-QĐ/UBKTQU ngày 08/2/2023 của Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Quận uỷ, Đoàn kiểm tra do đồng chí Tạ Quang Hưng – Phó Chủ nhiệm UBKT Quận uỷ làm trưởng đoàn tiến hành quy trình kiểm tra việc thực hiện Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng đối với Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ phường Thượng Thanh, Thạch Bàn và việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với Chi bộ Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh quận Long Biên, chi bộ Đội Quản lý Thị trường số 16.

Đây là cuộc kiểm tra định kỳ theo Kế hoạch năm của UBKT Quận uỷ Long Biên nhằm đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và việc thực hiện quy trình, chất lượng hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng tại các tổ chức cơ sở đảng, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở.

Qua kiểm tra hồ sơ và các buổi làm việc với đơn vị, Đoàn kiểm tra nhận thấy, ngay từ đầu năm, các tổ chức đảng đã chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát, đồng thời triển khai hướng dẫn tới các chi bộ trực thuộc, tạo sự đồng bộ, thống nhất. Trong năm 2022, các cấp uỷ được kiểm tra đã chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát bám sát kế hoạch năm đề ra. Tuy nhiên, việc xây dựng kế hoạch năm của các chi bộ trực thuộc tại đảng bộ cơ sở còn chung chung, chưa phong phú, có nơi còn giống nhau về nội dung; còn có hồ sơ của một số đơn vị hạn chế về chất lượng báo cáo, cách tính phiếu thi hành kỷ luật chưa chính xác,…

Đoàn kiểm tra đề nghị cấp uỷ cơ sở nghiêm túc rút kinh nghiệm và tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc chủ động thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023, thường xuyên cập nhật văn bản mới của ngành và sát sao hướng dẫn, bám sát, nắm vững tình hình đối với các chi bộ trực thuộc và đảng viên thuộc cấp uỷ cơ sở quản lý nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Một số hình ảnh kiểm tra tại đơn vị

Kiểm tra theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng đối với Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ phường Thượng  Thanh

 

Kiểm tra theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng đối với Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ phường Thạch Bàn

 

Kiểm tra tại Chi bộ VP ĐK đất đai Hà Nội