Đảng đoàn thể

Xây dựng đô thị văn minh, bền vững
Ngày đăng 05/08/2010 | 00:00  | Lượt xem: 524

Huy động mọi nguồn lực để xây dựng quận Long Biên trở thành đô thị phát triển theo hướng bền vững, văn minh và hiện đại là một trong những mục tiêu mà Đảng bộ quận Long Biên hướng tới trong nhiệm kỳ II (2010 - 2015). Với tốc độ đô thị hóa nhanh như hiện nay khi nguồn lực đất đai cho phát triển ngày càng hạn hẹp cùng với sự gia tăng về dân số, có thể nói Long Biên đã chọn cho mình một hướng đi chiến lược đúng đắn.

      Là một quận được tách ra từ huyện ngoại thành cách đây 6 năm (năm 2004), có thể nói Long Biên bắt đầu công việc kiến thiết, xây dựng đô thị với xuất phát điểm thấp. Hệ thống điện, đường, trường, trạm, cấp, thoát nước vừa thiếu lại vừa yếu. Kinh tế đô thị nhất là dịch vụ chưa phát triển, người dân vẫn gắn bó với ruộng đồng song năng suất lại không cao. Từ những việc nhỏ như đánh số nhà trong làng đến xây nhà phải có giấy phép tới những việc lớn hơn như nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ… tất cả đều là cần được kiện toàn, đổi mới. Chính vì vậy, ngay khi mới đi vào hoạt động, các nhiệm vụ như đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế; từng bước hoàn thiện hệ thống các quy hoạch, tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị; xây dựng nếp sống văn minh đã được Đảng bộ và chính quyền quận chọn là nhiệm vụ trọng tâm.

     Xác định đúng phương hướng, 5 năm qua với tư tưởng chủ đạo "huy động mọi nguồn lực, tập trung phát triển đô thị nhanh và bền vững", Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Long Biên đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Cơ cấu kinh tế của quận đã chuyển nhanh sang dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp đô thị sinh thái, tính tới cuối năm 2009 tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm 55,6%, công nghiệp chiếm 42,5%, nông nghiệp chiếm 1,9%. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm 24,2%...

     Đáng chú ý, công tác xây dựng và quản lý đô thị đã có những chuyển biến tích cực, góp phần tạo nên một diện mạo mới, từng bước hiện đại ở nơi cửa ngõ phía Đông - Bắc của Thủ đô. Xác định phát triển đô thị là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng, Đảng bộ quận đã tập trung lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả Chương trình “Từng bước hoàn thiện và tổ chức thực hiện hệ thống các quy hoạch, tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị và nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án cơ bản”. Quận cũng đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành liên quan để xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và các quy hoạch khác. Long Biên là đơn vị đầu tiên của Hà Nội có quy hoạch đồng bộ 1/2000 về sử dụng đất và giao thông, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, cũng là quận có nhiều đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 nhất (108 đồ án với tổng diện tích trên 680ha). Công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị được tập trung chỉ đạo quyết liệt và ngày càng đi vào nền nếp. Nếu như năm 2004 mới chỉ có 15% công trình xây dựng trên địa bàn có giấy phép thì đến cuối nhiệm kỳ này, Long Biên đã là quận có tỷ lệ cấp phép xây dựng cao của thành phố đạt 95,8%. Tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng trên đất nông nghiệp cơ bản được ngăn chặn. Đến tháng 6-2009, toàn quận đã cấp được hơn 10.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

     Các kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Long Biên đạt được tại nhiệm kỳ đầu tiên là những tiền đề quan trọng tạo ra thế và lực mới trong những năm tới. Lấy nền tảng vững chắc từ công tác xây dựng Đảng, phát huy tính chủ động, năng động, sáng tạo, khai thác mọi tiềm năng, lợi thế Long Biên phấn đấu gắn phát triển kinh tế đô thị với phát triển văn hóa, thực hiện công bằng và bảo đảm an sinh xã hội. Qua đó, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Quận cũng đã chọn phát triển hạ tầng khung theo hướng đồng bộ, hiện đại và cải cách hành chính trong đó trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, tận tụy và trách nhiệm khi thực thi nhiệm vụ là 2 khâu đột phá.

     Với bước đi chiến lược phát triển đô thị theo hướng bền vững, văn minh, hiện đại, có thể nói Đảng bộ Long Biên đang nỗ lực cao nhất vì mục tiêu phát triển con người, nâng cao toàn diện chất lượng cuộc sống của người dân.

 

Một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2010-2015
Giá trị các ngành dịch vụ tăng bình quân 19%/năm.
Giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp tăng bình quân 16%/năm.
Tăng thu ngân sách bình quân 24%/năm (không kể thu đấu giá).
Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm: 15 trường.
Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 88%; tổ dân phố văn hóa đạt trên 65%.
Tỷ lệ hộ nghèo đến 2015 dưới 1%.
Phát triển đảng viên mới hằng năm: trên 180 đảng viên.
Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh hằng năm đạt trên 80%, không có cơ sở yếu kém.