Đảng đoàn thể

QUẬN LONG BIÊN CÔNG BỐ DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA NHÂN DÂN
Ngày đăng 01/06/2010 | 00:00  | Lượt xem: 630

  Từ ngày 1/6/2010, quận Long Biên chính thức công bố Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa I trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ II, nhiệm kỳ 2010-2015 trên Cổng giao tiếp điện tử để xin ý kiến đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân.

 

Việc công bố Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa I trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ II nhiệm kỳ 2010-2015 trên Cổng giao tiếp điện tử của Quận để xin ý kiến đóng góp của nhân dân thể hiện thái độ cầu thị; phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từ Quận tới cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh.
Ngay từ cuối năm 2009, cùng với việc thành lập các các tiểu ban chuẩn bị Đại hội, Ban Thường vụ Quận ủy đã khẩn trương tập trung chỉ đạo triển khai xây dựng Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa I trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ II.
Quá trình xây dựng Dự thảo cáo chính trị được chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình. Dự thảo đã được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận cho ý kiến tại 3 hội nghị. Tiếp đó, Quận ủy tổ chức 4 hội nghị xin ý kiến của cán bộ chủ chốt Quận, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể Thành phố; cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ, cán bộ lão thành cách mạng góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị. Sau các hội nghị, tiểu ban Văn kiện đã tổng hợp các ý kiến, nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung và hoàn chỉnh Dự thảo. Cùng với việc xin ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân, Dự thảo báo cáo chính trị sẽ tiếp tục được thảo luận, đóng góp ý kiến tại Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở.
Những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm và xây dựng của cán bộ, đảng viên và nhân dân sẽ được nghiên cứu, bổ sung và trở thành những định hướng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện góp phần xây dựng quận Long Biên ngày càng giàu đẹp, văn minh./.
(Địa chỉ tiếp nhận ý kiến: 
 bantuyengiaolongbien@gmail.com hoặc có thể gửi thư góp ý về Quận ủy (qua Ban Tuyên giáo), số 1 đường Vạn Hạnh, quận Long Biên, Hà Nội)

Tải Dự thảo báo cáo tại đây