Đảng đoàn thể

Hà Nội: 32 bí thư, Chủ tịch phường xã không trúng cử
Ngày đăng 30/06/2010 | 00:00  | Lượt xem: 444

Theo báo cáo kết quả tổ chức đại hội Đảng bộ cơ sở của Hà Nội, có 14 Bí thư, 18 Chủ tịch không trúng cử cấp ủy xã, phường, thị trấn. Tỷ lệ cán bộ trẻ được bầu vào cấp ủy cũng đạt thấp, nhất là khối doanh nghiệp.

 

Đa số các Đảng bộ chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới không đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ. Các Đảng bộ khối doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang có cấp ủy dưới 30 tuổi, tỷ lệ nữ thấp.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đánh giá, tỷ lệ cán bộ trẻ trong cấp ủy khối doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, hành chính sự nghiệp là rất thấp (dưới 1%). Theo ông Nghị, việc này cần nghiêm túc rút kinh nghiệm cho khóa sau, nhất là cần giao trách nhiệm, thử thách cán bộ trẻ để có nguồn.
 
Đánh giá chung việc lựa chọn nhân sự vừa qua, trong đó có cả kết quả bầu trực tiếp (đại biểu tham dự đại hội bầu) ông Phạm Quang Nghị cho rằng, đã thể hiện sự sáng suốt, công bằng trong đánh giá cán bộ của đảng viên và nhân dân.

“Nhiều đồng chí làm việc phải va chạm quyết liệt, xử lý kiên quyết việc này việc kia, nhưng khi bầu cử vẫn đạt phiếu cao đã cho thấy sự đánh giá công bằng, công tâm”, ông Nghị nói.

Từ kết quả bầu cử nói trên, ông Nghị cho rằng, với cấp trên cơ sở (chưa đại hội), cán bộ cần quyết liệt vào cuộc thực hiện các nhiệm vụ, dũng cảm làm việc, không sợ va chạm, mất phiếu bầu. Theo ông Nghị, cấp trên sẽ nhìn nhận, đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc.
 
 
Ông Phạm Quang Nghị: "Cán bộ cần dũng cảm làm việc trước đại hội"

“Ngay cả một số đồng chí Bí thư, Chủ tịch phiếu bầu không cao, nhưng cũng không thể đánh giá thấp, chẳng qua đòi hỏi với Bí thư, Chủ tịch phải cao hơn”, ông Phạm Quang Nghị nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy cũng cho rằng, giai đoạn cuối trước bầu cử cũng là dịp để rà soát lại nhân sự. Đặc biệt, theo ông Nghị, với các trường hợp càng gần đến đại hội càng thể hiện rõ những mặt yếu kém, né tránh, cơ hội, gây chia rẽ, bè phái thì “ngày mai đại hội, hôm nay vẫn có thể bàn bạc điều chỉnh nhân sự”.

 

Theo dự thảo báo cáo của Thành ủy Hà Nội, tính đến nay đã có 2.808 chi Đảng bộ cơ sở tổ chức xong đại hội (chiếm 95%). Theo báo cáo của 21 quận, huyện, tổng số cấp ủy viên được bầu là 8.695, trong đó cấp ủy viên mới tham gia khóa này chiếm hơn 42%, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy là 19,2%, tỷ lệ cấp ủy trẻ dưới 30 tuổi là 5,75%...

Theo đánh giá của Thành ủy Hà Nội, công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, công tác nắm bắt tình hình, dư luận trong cán bộ, đảng viên của một số Đảng bộ chưa tốt, vẫn còn một số cán bộ chủ chốt năng lực, trình độ hạn chế, uy tín trong Đảng bộ, nhân dân thấp nhưng vẫn được cấp ủy giới thiệu, do đó đại hội bầu với số phiếu thấp hoặc không trúng cử vào ban chấp hành (14 Bí thư, 18 Chủ tịch không trúng cử cấp ủy xã, phường, thị trấn).