Đảng đoàn thể

LĐLĐ Quận Long Biên: Kỷ niệm 81 năm ngày Thành lập công đoàn Việt Nam, Tổng kết 6 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng Nếp sống văn hoá công nghiệp” và Biểu dương “sáng kiến sáng tạo” năm
Ngày đăng 16/07/2010 | 00:00  | Lượt xem: 400

Sáng, ngày 16/7/2010 LĐLĐ Quận Long Biên tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm ngày Thành lập công đoàn Việt Nam, Tổng kết 6 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng Nếp sống văn hoá công nghiệp” (2004 – 2010) và Biểu dương “sáng kiến sáng tạo” năm 2010.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hà – Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội, đồng chí Ngô Văn Quý – Phó Bí Thư Quận uỷ, đồng chí Đỗ Huy Chiến – Phó chủ tịch UBND Quận và đại biểu Lãnh đạo các ban LĐLĐ Thành phố, các phòng ban, ngành, đoàn thể Quận.

Cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp trong 6 năm qua đã có 9558 lượt tập thể và 96.653 lượt cá nhân đăng ký cam kết thực hiện. Cuộc vận động  “xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp” và xây dựng “đơn vị văn hoá” đã phát huy tác dụng mạnh mẽ, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp đồng thời động viên CNVCLĐ đoàn kết cùng nhau xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, cải thiện môi trường văn hoá, các giá trị truyền thống về đạo đức được phát huy, nâng cao mức hưởng thụ về văn hoá tinh thần cho người lao động. Bên cạnh đó phong trào phát huy sáng kiến sáng tạo trong CNVCLĐ Quận được các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm, đã có 76 đơn vị, doanh nghiệp hưởng ứng và có trên 500 sáng kiến sáng tạo đã được biểu dương khen thưởng cấp cơ sở, làm lợi 65 tỷ đồng, gần 500 triệu đồng đã được trích thưởng. Qua phong trào đã kịp thời động viên, khích lệ đông đảo CNVCLĐ Quận phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng tạo trong sản xuất, công tác và học tập với năng suất , chất lượng, hiệu quả cao góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 khoá X của BCH Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhan Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước”.

          Hội nghị đã biểu dương khen thưởng 21 tập thể và 17 cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động “xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp” số tiền thưởng 8.000.000đ. UBND Quận khen thưởng 5 tập thể và 17 cá nhân trong phong trào “sáng kiến sáng tạo” năm 2010 số tiền thưởng là 7.600.000đ.

          Ôn lại truyền thống lịch sử và phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. các cấp Công đoàn Quận Long Biên phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2010 và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng Quận Long Biên ngày càng giàu đẹp văn minh.

 

                                                          Bài và ảnh: Thu Hoà, Anh Tuấn