Đảng đoàn thể

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2010)
Ngày đăng 30/07/2010 | 00:00  | Lượt xem: 567

Sáng ngày 30/7/2010,Quận ủy Long Biên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2010). Đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy có bài Diễn văn quan trọng ôn lại truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng 80 năm qua.

          Sáng ngày 30/7/2010, tại trụ sở Quận, Quận ủy Long Biên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2010). Thay mặt đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Quận, đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy có bài Diễn văn quan trọng ôn lại truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng 80 năm qua.Sau bài Diễn văn, đồng chí Bí thư Quận ủy đã phát biểu động viên và giao nhiệm vụ cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo của Quận và cơ sở.

  Toàn văn Bài Diễn văn của đồng chí Nguyễn Văn Liêm - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy:

          Kính thưa đồng chí Trần Văn Thanh - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy!

         Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ và các đoàn thể Quận; các đồng chí làm công tác tuyên giáo của Quận và cơ sở; các đồng chí nguyên là cán bộ tuyên giáo, các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội!

          Thưa toàn thể các đồng chí!
         Năm ngày nữa, ngày 05 tháng 8, Đảng bộ chúng ta sẽ long trọng khai mạc Đại hội, với khí thế phấn khởi chào mừng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ II, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

          Hôm nay, Quận ủy long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng. Đây là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang; bày tỏ lòng biết ơn tới các bậc tiền bối, các thế hệ đi trước; học hỏi và vận dụng những bài học quý báu từ lịch sử công tác tuyên giáo của Đảng 80 năm qua vào thực tiễn hôm nay.

  Trước hết, cho phép tôi thay mặt đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Quận xin trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Thành phố, Quận ủy - HĐND - UBND- MTTQ và các đoàn thể Quận, các đồng chí cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo Quận và cơ sở có mặt tại buổi lễ hôm nay.

          Kính thưa các đồng chí!

         80 năm trước đây, ngày 01/8/1930 Ban cổ động và Tuyên truyền của Đảng xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1-8” nhân kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống đế quốc, bảo vệ hoà bình, bảo vệ Liên Bang Xô - Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc…, ngay sau khi xuất bản tài liệu Ngày quốc tế đỏ đã có sức lay động và ảnh hưởng lớn, làm dấy lên hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình và đấu tranh khắp nơi. Dấu ấn ngày 01/8/1930 đã trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Với ý nghĩa và lịch sử vẻ vang của Ngành tư tưởng - văn hoá, năm 2000, Bộ chính trị khoá VIII Quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm là Ngày truyền thống ngành Tư tưởng - Văn hoá của Đảng, đến năm 2007 sau khi Ban tư tưởng - Văn hoá Trung ương và Ban khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, đáp ứng yêu cầu mới, Ban bí thư Quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

80 năm xây dựng và phát triển, đã khẳng định: Công tác tư tưởng là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Ðảng, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng nước ta.

Kính thưa các đồng chí!

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã chứng minh: Chúng ta không chỉ chiến thắng ngoại xâm bằng sức mạnh quân sự mà còn chiến thắng bằng sức mạnh của vũ khí tư tưởng, của nền văn hoá, của ý thức hệ được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Cùng nhau ôn lại lịch sử ra đời ngành tuyên giáo của Đảng, mỗi chúng ta hôm nay đều nhớ lại trước năm 1930, khi chưa có Đảng, hàng trăm cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp của nhân dân ta bùng nổ, nhưng cuối cùng đã lần lượt bị thất bại, đây là thời kỳ cách mạng nước ta trong tình trạng khủng hoảng trầm trọng về đường lối cứu nước.

Và khi mà Người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, Người đã kiên trì, bền bỉ tiến hành các phương pháp công tác tư tưởng nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam, Người đã đặt nền móng cho công tác tư tưởng của Đảng; tiến hành cuộc cách mạng tư tưởng tạo tiền đề  vận động thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Với sự kiện Đảng cộng sản Việt Nam ra đời đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng đường lối của cách mạng nước ta.

Với công tác tư tưởng trong giai đoạn, từ năm 1930 đến năm 1945, đó là mười lăm năm vận động, xây dựng và đấu tranh cách mạng để thống nhất ba tổ chức cộng sản, thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; tiến hành thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà; và thực chất đây là thời kỳ những người đảng viên cộng sản, những người yêu nước đã vượt qua mọi hy sinh, gian khổ tiến hành hoạt động tư tưởng trong nhân dân, gắn bó máu thịt với dân để tập hợp, giác ngộ, động viên, bồi dưỡng và rèn luyện tiến tới tổ chức nhân dân đi theo tiếng gọi của Ðảng, thực hiện khát vọng ngàn đời của dân tộc là độc lập cho tổ quốc, tự do cho nhân dân. Đó chính là thắng lợi của quá trình biến lý tưởng của Ðảng và ước mơ của dân tộc trở thành sức mạnh vô địch của quần chúng, thành hiện thực cách mạng.

 Trải qua 9 năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp (1945-1954), công tác tuyên giáo đã gắn bó sâu sắc và phục vụ đặc lực yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, chống thù trong, chống thực dân Pháp, xây dựng xã hội mới. Công tác tuyên giáo đã bám sát nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, tập trung tuyên truyền, giáo dục tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, bất khuất quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng, thực hiện đúng lời thề “Quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập”. Các phong trào của quần chúng được khơi dậy, trở thành cao trào cách mạng trong đấu tranh và trong xây dựng. Không thể kể hết những gương chiến đấu mưu trí, dũng cảm, xả thân vì nước làm xúc động tâm can mọi người dân yêu nước. Đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vang dội năm châu, chấn động địa cầu.

Thành tựu lớn nhất của công tác tuyên giáo trong giai đoạn này, là trực tiếp bồi dưỡng, phát huy truyền thống yêu nước, phẩm chất và trí tuệ con người Việt Nam. Kết hợp lực lượng vật chất với sức mạnh tinh thần, tạo nên sức mạnh tổng hợp, giành chiến thắng trong các cuộc đọ sức lịch sử; từ thực tiễn đấu tranh cách mạng, công tác tuyên giáo đã góp phần xây dựng và phát triển nền tảng lý luận về chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

Trong suốt 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước vô cùng gian khổ (1954 - 1975), công tác tuyên giáo đã tiến hành cuộc vận động chính trị to lớn nhằm quán triệt, tuyên truyền hai nhiệm vụ chiến lược đặc biệt quan trọng là xây dựng cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và hoàn thành thắng lợi cách mạng dân chủ ở miền Nam, thực hiện cuộc chiến tranh nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước của toàn dân tộc, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của nhân dân thế giới tạo ra sức mạng tổng hợp để đánh đuổi đế quốc Mỹ xâm lược - Đỉnh cao là đại thắng mùa xuân 1975 - kết thúc chiến tranh, thống nhất Tổ quốc.

Thành tựu của công tác tuyên giáo trong giai đoạn nay là đã xác định đúng mục tiêu chính trị, định hướng đường lối đối ngoại; động viên các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua yêu nước, khôi phục và phát triển kinh tế, xây dựng hậu phương miền Bắc chi viện miền Nam, bồi đắp ý chí quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Từ năm 1975 đến nay, vượt qua những thử thách hiểm nghèo, nhất là thời kỳ đất nước rơi vào khủng hoảng kinh tế - xã hội, công tác tuyên giáo đã góp phần dự báo đúng xu thế vận động và phát triển, khắc phục những hạn chế và sai lầm, tại Ðại hội VI (1986), Đảng đã lãnh đạo toàn dân tiến hành công cuộc đổi mới mà trước hết là đổi mới về tư duy và phương pháp cách mạng. Đặc biệt, vào đầu những năm 1990, chứng kiến cuộc khủng hoảng chính trị trước sự sụp đổ của Liên Xô và hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, với truyền thống và kinh nghiệm của Ðảng, chúng ta đã vững vàng, kiên định, nêu cao phẩm chất chính tri, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Vượt qua sóng gió chính trị để thực hiện thắng lợi Cương lĩnh xây dựng đất nước 1991 trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Thành tựu của công tác tư tưởng trong giai đoạn này là trực tiếp góp phần hình thành, đường lối đổi mới, chú trọng tổng kết thực tiễn, từ thực tiễn từng bước xác định, phát triển và hoàn thiện hệ thống lý luận hợp quy luật, đáp ứng yêu cầu thực thực tiễn cách mạng để khẳng định, cổ vũ và đưa vào cuộc sống, củng cố niềm tin, lý tưởng, đặc biệt trong những bước chuyển quan trọng của cách mạng, công tác tuyên giáo đã góp phần khơi dậy sức mạnh sáng tạo của nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa đất nước vượt qua nhiều thử thách, sau 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới chúng ta đã thu được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. 

Với những thắng lợi đã giành được trong 80 năm qua, công tác tuyên giáo đã khẳng định rõ tầm quan trọng hàng đầu, mở đường đi trước và xuyên suốt trong tất cả quá trình hoạt động của Đảng.

Từ thực tiễn cách mạng 80 năm qua, công tác tuyên giáo của Đảng đã giúp chúng ta đúc kết những bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu: đó là phải kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao tính khoa học của công tác tuyên giáo; bám sát thực tiễn đất nước và tình hình thế giới, dự báo xu hướng, phát hiện vấn đề, chủ động tham gia định hướng, giải quyết những vấn đề tư tưởng; huy động toàn bộ hệ thống chính trị làm công tác tuyên giáo. Các cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu phải quan tâm và trực tiếp chỉ đạo công tác tuyên giáo; nâng cao tính chiến đấu, chủ động phản bác kịp thời, sắc bén những luận điệu xuyên tạc, phủ định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; công tác tuyên giáo phải gắn liền với công tác tổ chức, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ cán bộ tuyên giáo ở địa phương, cơ sở và đội ngũ kế cận, hiện đại hoá phương tiện tác nghiệp.

Kính thưa các đồng chí!

Ôn lại những thành tựu to lớn trong công tác tuyên giáo của Ðảng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của Ngành (1/8/1930-1/8/2010), chúng ta thành kính biết ơn các bậc tiền bối, các thế hệ đi trước đã cống hiến tài năng, trí tuệ vào kho tàng tri thức, tư tưởng văn hoá; đây cũng là dịp để chúng ta không ngừng học hỏi, vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm vào thực tiễn quá trình xây dựng và phát triển bền vững quận Long Biên trong thời gian tới.

Hơn 6 năm qua, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã phát huy vai trò cơ quan đầu mối trong công tác tham mưu, phối hợp với các ngành, đoàn thể chỉ đạo, định hướng công tác tư tưởng - văn hoá của Quận. Công tác tuyên giáo đã bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn của Đảng bộ để tiến hành đồng bộ các giải pháp từ Quận tới cơ sở.

Chúng ta vui mừng, phấn khởi khẳng định: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được coi trọng, có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Một trong những kết quả nổi bật của công tác tư tưởng là đã làm thay đổi căn bản từ tư duy quản lý, nếp sống nông nghiệp, để sớm hình thành phương thức quản lý, nếp sống văn minh đô thị ngày càng có trật tự, kỷ cương; thông qua các giải pháp đồng bộ về công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, tuyên truyền, giáo dục, nắm bắt dư luận xã hội và những hành động tích cực, hiệu quả, góp phần vào thành tựu  công tác tuyên giáo đó là:

Chúng ta đã quan tâm củng cố, kiện toàn và thường xuyên bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ nòng cốt thực hiện công tác tư tưởng với gần 400 đồng chí là những báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội từ Quận tới cơ sở, có tinh thần và trách nhiệm cao; chúng ta có cả một lực lượng hùng hậu để tiến hành công tác tư tưởng, với gần 10 nghìn đảng viên và hàng chục vạn cán bộ, đoàn viên, hội viên làm cầu nối cho công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước vào trong nhân dân. Chúng ta đã dành nhiều kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ tốt công tác tư tưởng từ Quận tới cơ sở.

Nghiêm túc chỉ đạo và tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với thảo luận xây dựng chương trình, kế hoạch hành động sát với tình hình thực tiễn đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng, chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, đặc biệt đã làm sâu sắc vấn đề phòng, ngừa khả năng “tự diễn biến”. Chú trọng tiến hành sơ, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết từ thực tiễn, chỉ ra được những yếu kém, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra những giải pháp khắc phục.


(Đ/c Bí thư Quận ủy tặng hoa chúc mừng cán bộ Ban tuyên giáo Quận ủy)

Công tác tuyên giáo ngày càng được phát huy hiệu quả, bởi sự đồng tình ủng hộ, với tinh thần chủ động, mạnh dạn đối thoại với nhân dân, giải quyết những bức xúc, phức tạp nảy sinh, góp phần nâng cao bản lĩnh và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đó là, tinh thần gương mẫu, hành động chỉ đạo và thực hiện tích cực, quyết liệt có hiệu quả của những đồng chí cán bộ, công chức, đảng viên có trách nhiệm, của những công dân có ý thức đấu tranh trên tinh thần tôn trọng và chấp hành pháp luật của Nhà nước đã làm gia tăng sự phong phú, sinh động của công tác tư tưởng, tạo lòng tin trong lòng nhân dân.

Đó là, sự khơi dậy tinh thần chủ động tiến hành công tác phối hợp chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục trên các lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của chính quyền và các phòng, ban, ngành. Đặc biệt, đã tiến hành lựa chọn và xác định đúng những nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo yêu cầu quan trọng về xây dựng nhân tố con người và tăng cường dân chủ, công khai, minh bạch trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đó là, tinh thần trách nhiệm cao của các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội đã thường xuyên cập nhật nắm bắt thông tin và định hướng dư luận xã hội, góp phần kịp thời giải quyết những bức xúc phát sinh ngay từ cơ sở.

Đó là, tinh thần chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện Cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'', một trong những kho tàng tư tưởng và tấm gương hành động có ý nghĩa văn hoá, giáo dục sâu sắc. Cuộc vận động thật sự là bức tranh toàn cảnh về văn hoá và đạo đức, có sức lan toả và khả năng cảm hoá tâm can con người. Có thể nói, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức sang hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, gắn với công việc và đời sống hàng ngày. Sau gần 4 năm thực hiện Cuộc vận động đã có gần 1.000 tập thể và cá nhân điển hình được biểu dương, khen thưởng.

Tất cả, tất cả những minh chứng đó đã góp phần nâng cao tầm giá trị và ý nghĩa đặc biệt của công tác tuyên giáo. Mỗi lời nói gắn liền với hành động tích cực, hiệu quả được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận càng trở lên thiết thực, củng cố niền tin, thu hút, tập hợp sức mạnh đoàn kết và thúc giục tất cả chúng ta hướng tới sự thống nhất tư tưởng và hành động ngày càng tích cực, chính là góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn Quận.

Ghi nhận những đóng góp vào kết quả của công tác tuyên giáo, nhiều năm liền Ban Tuyên giáo Quận ủy, các phòng, ngành, đơn vị cơ sở và nhiều cá nhân đã được Trung ương, Thành ủy, Quận ủy trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp tuyên giáo và nhiều bằng khen.


(Đ/c Trần Văn Thanh - BTQU và đ/c Phạm Ngọc - Phó phòng giáo dục lý luận chính trị BTGTU Hà Nội tặng giấy khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo) 

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Từ nay đến hết năm 2010, tiếp tục diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Tập trung cao độ đóng góp vào thành công Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ II; tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Trung ương, Thành phố; tổ chức các hoạt động chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang ngành tuyên giáo của Đảng, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, phát huy cao độ trí tuệ, tâm huyết, kinh nghiệm, khắc phục bằng được những yếu kém, bất cập, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Ðại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ II đề ra, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội.

Một lần nữa, thay mặt đội ngũ người làm công tác tuyên giáo, xin kính chúc sức khoẻ toàn thể các đồng chí! Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!


Đ/c Trần Thị Ngọc - PCT UBND Quận tặng hoa chúc mừng cán bộ Ban tuyên giáo Quận ủy)