Đảng đoàn thể

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ II, nhiệm kỳ 2010-2015
Ngày đăng 10/08/2010 | 00:00  | Lượt xem: 453

“Phát huy dân chủ, trí tuệ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, huy động mọi nguồn lực xây dựng quận Long Biên trở thành đô thị phát triển theo hướng bền vững, văn minh và hiện đại”.

 Trong 3 ngày 4, 5 và 6 tháng 8 năm 2010, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2005-2010 đã triệu tập 285 đại biểu về dự Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ II, nhiệm kỳ 2010-2015.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Tưởng Phi Chiến - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, lãnh đạo các quận, huyện bạn; các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể Quận; các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo của quận, cùng các phóng viên báo chí truyền hình của Trung ương và Hà Nội về theo dõi và đưa tin tại Đại hội.

Đ/c Tưởng Phi Chiến - Phó BT Thành Ủy, Trưởng ban tổ chức Thành ủy phát biểu tại Đại hội
 
Đại hội đã hoàn thành các nội dung:tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2005-2010; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2010-2015; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đảng bộ Thành phố lần thứ XV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; bầu Ban Chấp hành đảng bộ Quận lần thứ II gồm 41 đồng chí; bầu 10 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XV. Sau hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ khoá II đã bầu 13 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; bầu bí thư và 3 phó bí thư Quận ủy; bầu ủy ban kiểm tra Quận ủy và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Quận ủy.

         
       (Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ II)
 
  Tại buổi ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ quận Long Biên khoá II, đồng chí Vũ Đức Bảo được tín nhiệm bầu làm Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khoá II, thay mặt Ban chấp hành đồng chí Vũ Đức Bảo đã phát biểu lời hứa danh dự trước Đại hội: Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tinh thần dân chủ, trí tuệ và đoàn kết cùng tập thể Ban Chấp hành đặt quyết tâm chính trị cao nhất, tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ II đã đề ra./.
 

                               (41 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành khoá II vinh dự ra mắt tại Đại hội)