Đảng đoàn thể

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ II tới đội ngũ cán bộ chủ chốt của Quận và cơ sở.
Ngày đăng 16/09/2010 | 00:00  | Lượt xem: 420

Ngày 16/9/2010, tại trụ sở Quận ủy, Ban Thường vụ Quận uỷ Long Biên tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2010 - 2015 tới đội ngũ cán bộ chủ chốt của Quận và cơ sở.

 

Đồng chí Vũ Đức Bảo - Bí thư Quận uỷ - Chủ tịch UBND Quận trực tiếp quán triệt và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ II.
Hội nghị được tổ chức nghiêm túc, cán bộ tham gia đông đủ, có chất lượng. Thông qua hội nghị đã khái quát những thành tựu đạt được, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; những chỉ tiêu, mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trên từng lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2010 - 2015.
Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Quận ủy tập trung nhấn mạnh những nội dung cơ bản và những điểm phát triển với sáu nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, hai khâu đột phá về đầu tư phát triển hạ tầng khung đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại; lĩnh vực cải cách hành chính trọng tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, trách nhiệm trong thực thi công vụ. Gắn với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội trên sáu lĩnh vực: Kinh tế, đầu tư phát triển hạ tầng khung đô thị, cải cách hành chính, xây dựng Đảng, an ninh quốc phòng và văn hóa - xã hội.
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Quận ủy giao nhiệm vụ và yêu cầu các phòng, ban, ngành chức năng của Quận và cá nhân các đồng chí cán bộ chủ chốt của Quận và cơ sở căn cứ Nghị quyết, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị tập trung tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng quận Long Biên trở thành đô thị phát triển theo hướng bền vững, văn minh và hiện đại./.