Đảng đoàn thể

Lớp tập huấn chức năng, nhiệm vụ của Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ quận Long Biên năm 2010
Ngày đăng 01/09/2010 | 00:00  | Lượt xem: 447

Thực hiện chương trình hành động Vì sự tiến bộ của Phụ nữ giai đoạn 2007-2010. Ngày 27/8/2010 Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Quận Long Biên phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận tổ chức lớp tập huấn năm 2010 với các nội dung: Chức năng, nhiệm vụ của Ban VSTB của Phụ nữ; Kỹ năng lồng ghép giới; Luật phòng chống bạo lực trong gia đình và luật bình đẳng giới.

LỚP TẬP HUẤN

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN VSTB CỦA PHỤ NỮ CÁC CẤP

 

Đồng chí Đỗ Huy Chiến- UV Ban thường vụ Quận Uỷ- Phó Chủ tịch UBND- Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Quận Long Biên phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

 

Thực hiện chương trình hành động Vì sự tiến bộ của Phụ nữ giai đoạn 2007-2010. Ngày 27/8/2010 Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Quận Long Biên phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận tổ chức lớp tập huấn năm 2010 với các nội dung: Chức năng, nhiệm vụ của Ban VSTB của Phụ nữ; Kỹ năng lồng ghép giới; Luật phòng chống bạo lực trong gia đình và luật bình đẳng giới.

Tham dự lớp tập huấn có 127 đồng chí là thành viên Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Quận, 14 phường và các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể là nam giới.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn Đồng chí Đỗ Huy Chiến- UV Ban thường vụ Quận Uỷ- Phó Chủ tịch UBND- Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Quận Long Biên đã nêu rõ : Trong những năm qua UBND quận đã tập trung chỉ đạo tổ chức tuyên truyền phổ biến nội dung, chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia, Kế hoạch hành động của Thành phố, Kế hoạch hành động của quận; Phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước và UBND thành phố về công tác vận động phụ nữ và các hoạt động vì sự tiến bộ (VSTB) của phụ nữ. Thông qua đó nhận thức và trách nhiệm của các cấp lãnh đạo về “Vì sự tiến bộ của phụ nữ và cán bộ nữ” được nâng lên. Cấp uỷ, chính quyền đã quan tâm tạo điều kiện hơn đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ nữ và hoạt động của tổ chức Hội phụ nữ. UBND các cấp và lãnh đạo các phòng ngành đã xác định rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc tổ chức các hoạt động VSTB của phụ nữ.

Để hoàn thành mục tiêu và các chỉ tiêu của kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ quận Long Biên giai đoạn 2007-2010 , Ban VSTB của phụ nữ Quận và cơ sở cần tích cực thực hiện các giải pháp đã triển khai, tạo mọi điều kiện thuận lợi để bình đẳng giới được đi vào cuộc sống. Đồng thời các phòng, ngành và đoàn thể tăng cường xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch phối hợp với tổ chức Hội phụ nữ, tạo điều kiện cho các tầng lớp phụ nữ phát triển mọi mặt trong đời sống xã hội và kiểm tra đôn đốc quá trình thực hiện các quyền cơ bản của phụ nữ để tăng cường công tác chỉ đạo phối hợp và tạo điều kiện cho tổ chức Hội phụ nữ nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt vai trò trực tiếp chăm lo cho sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ.

          Lớp tập huấn diễn ra trong một ngày với các nội dung phong phú, trang bị những kiến thức cơ bản về chức năng, nhiệm vụ của Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ cấp cơ sở, các đồng chí đã thảo luận sôi nổi về kỹ năng lồng ghép giới, về mối quan hệ giữa Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ cấp Quận, cấp phường và trách nhiệm của các cấp, các ngành với luật Bình đẳng giới, luật Phòng chống bạo lực trong gia đình…