Đảng đoàn thể

Quán triệt Nghị quyết ĐH Đảng bộ quận Long Biên lần thứ II và chuyên đề Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010 tới đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên
Ngày đăng 14/09/2010 | 00:00  | Lượt xem: 413

Trong 02 ngày, ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2010, tại Trung tâm Bồi dưỡng trị mở 02 lớp đợt một về học tập chính trị cho gần 850 cán bộ, giáo viên thuộc các trường Mầm non, tiểu học và THCS quận Long Biên.

        Thực hiện kế hoạch số 107-KH/QU, ngày 15/7/2010 của Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên về triển khai công tác học tập chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trên địa bàn quận Long Biên. Trong 02 ngày, ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2010, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã chủ trì phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Long Biên mở 02 lớp đợt một về học tập chính trị cho gần 850 cán bộ, giáo viên thuộc các trường Mầm non, tiểu học và THCS. Lớp học đã tập trung quán triệt, tuyên truyền hai nội dung quan trọng: Nghị quyết Đại hội lần thứ II Đảng bộ quận Long Biên và chuyên đề Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010.

          Đồng chí Hoàng Việt - Phó bí thư Thường trực Quận ủy tới dự và trực tiếp làm báo cáo viên truyền đạt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên; đồng chí Đào Tiến Dũng - Trưởng phòng giáo dục lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đến dự và trực tiếp giới thiệu chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh; tới dự lớp học còn có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy, Trung tâm Bồi đương Chính trị, phòng Giáo dục và Đạo tạo Quận.
Lớp học được tổ chức nghiêm túc, học viên tham gia đông đủ, có chất lượng. Thông qua lớp học đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên nắm được những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội lần thứ II Đảng bộ quận Long Biên và chuyên đề Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo Đức Hồ Chí Minh” năm 2010.
Tại lớp học đã tập trung nhấn mạnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện hai khâu đột phá về đầu tư phát triển hạ tầng khung đô thị; lĩnh vực cải cách hành chính trọng tâm là công tác cán bộ gắn với phương hướng, nhiệm vụ quy hoạch cán bộ quản lý giáo dục của Quận; về tăng cường đầu tư phát triển giáo dục toàn diện theo hướng chuẩn hoá, xã hội hoá, từng bước hiện đại, phấn đấu trong nhiệm kỳ 2010-2015 Quận xây dựng thêm 15 trường chuẩn quốc gia.
Đặc biệt, những nội dung quan trọng của chuyên đề Cuộc vận động về “tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đội cán bộ, đảng viên, giáo viên hiện đang làm công tác quản lý giáo dục và giảng dạy về vai trò, ý nghĩa sâu sắc của Cuộc vận động gắn với mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh giai đoạn hiện nay.
Tiếp tục thực hiện kế hoạch đề ra, Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp mở 02 lớp cho trên 850 cán bộ, giáo viên đợt hai thuộc các bậc học của Quận và khối chi, đảng bộ các trường Trung học phổ thông và dạy nghề trực thuộc Quận ủy vào hai ngày 18 và 19 tháng 9/2010 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Long Biên./.