Đảng đoàn thể

Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên quận Long Biên năm 2012
Ngày đăng 13/08/2012 | 00:00  | Lượt xem: 413

Thực hiện kế hoạch số 74 – KH/QU ngày 25/5/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ về Học tập chính trị hè cho đội ngũ quản lý giáo dục và giáo viên trên địa bàn quận Long Biên năm 2012. Trong 5 ngày, từ ngày 04/8 đến hết ngày 8/8/2012, Ban Tuyên giáo Quận uỷ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Long Biên tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, chính trị hè cho hơn 1.970 cán bộ, chuyên viên các phòng ban thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo; các cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đào tạo cùng các giáo viên trên địa bàn quận.

Nội dung bồi dưỡng lần này tập trung vào những nội dung trọng tâm, cơ bản trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( khoá XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Nghị quyết và những kết luận tại Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổng kết việc thực hiện việc thi hành hiến pháp năm 1992 và những nội dung cơ bản về sửa đổi hiến pháp năm 1992; về việc tổng kết nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Tiếp tục thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Về một số vấn đề chính sách xã hội, giai đoạn 2012 – 2020; một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị, suốt đời vì dân, vì nước, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân"; và thông báo thời sự về tình hình Biển Đông hiện nay.

Đ/c Trần Thị Vân Anh - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ phát biểu chỉ đạo lớp học

  Kết thúc lớp học, các học viên được trang bị thêm những kiến thức và những thông tin cần thiết phục vụ cho công tác thông tin, tư tưởng - chính trị nhằm nâng cao trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị. Từ đó, nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục học sinh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới, năm học 2012 - 2013./.