Đảng đoàn thể

Hội thảo chuyên đề tiếp tục nâng cao nâng cao chất lượng "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Ngày đăng 31/08/2012 | 00:00  | Lượt xem: 519

Bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình 06-CT/QU của Quận uỷ gắn với việc nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW ngày 15/4/2012 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Sáng ngày 28/8/2012, tại Hội trường Quận ủy, Thường trực Quận ủy tổ chức hội thảo chuyên đề tiếp tục nâng cao chất lượng “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại quận Long Biên.

 

Về dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Hoàng Việt – Phó Bí thư Quận ủy, chủ nhiệm Chương trình, đồng chí Phan Đăng Long - Phó Trưởng Ban Thường trực, lãnh đạo các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Thành uỷ; đồng chí Trần Thị Vân Anh - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ; các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị của Quận cùng 185 đại biểu là thành viên Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ các cấp uỷ Đảng.

Hội thảo đã được nghe đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ, cơ quan thường trực chương trình báo cáo đề dẫn đánh giá về những kết quả đã đạt được và chưa làm được trong thời gian qua và những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời hướng dẫn các đại biểu tập trung thảo luận về các vấn đề trọng tâm.

Đ/c Nguyễn Văn Tuấn - Phó Trưởng Công an Quận đang phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị đã có 35 bài tham luận, trong đó có 9 bài phát biểu trực tiếp tại hội nghị. Các ý kiến tập trung và thống nhất vào các giải pháp nâng cao chất lượng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới, đó là:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong việc đưa học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên, quan trọng các Chi, Đảng bộ, gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", liên hệ với tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm;

Nâng cao vai trò tham mưu của Bộ phận giúp việc, tham mưu Ban Thường vụ cấp uỷ, đồng chí Bí thư, trực tiếp chỉ đạo việc rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị theo yêu cầu của Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 41 của Quận uỷ, gắn với Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức đã xây dựng, báo cáo trong chi bộ, nơi mình sinh hoạt. Cuối năm lấy kết quả phấn đấu theo các chuẩn mực đạo đức, cũng như kết quả thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm là một tiêu chí bình xét thi đua khen thưởng, đánh giá kết quả phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân, tập thể;

Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, cán bộ, đảng viên;

Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công tác kiểm tra định kỳ, sơ kết 6 tháng, năm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hoàng Việt - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, chủ nhiệm Chương trình 06 ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp, trao đổi và đề xuất các giải pháp của các đại biểu tại hội thảo. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị Cơ quan Thường trực chương trình tiếp tục tổng hợp, bổ sung và hoàn thiện chuyên đề và sớm triển khai đến các cơ sở đạt hiệu quả cao. /.

         

 

Đ/c Nguyễn Văn Cảnh - Bí thư Đảng ủy Phường Thạnh Bàn đang phát biểu tại hội nghị