Đảng đoàn thể

LĐLĐ quận hoàn thành công tác chỉ đạo Đại hội công đoàn khối Trường học
Ngày đăng 14/03/2023 | 16:28  | Lượt xem: 610

Từ tháng 12/2022 đến hết ngày 13/3/2023, LĐLĐ quận đã chỉ đạo thành công 87/87 trường học tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở

Ngay sau khi tổ chức Đại hội điểm tại công đoàn Trường Tiểu học Gia Thụy. Ban Thường vụ LĐLĐ quận Long Biên đã chỉ đạo công đoàn các Trường học tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở. BCH công đoàn cơ sở đã bám sát sự chỉ đạo của LĐLĐ quận, sự lãnh đạo của Chi ủy, của Ban giám hiệu nhà trường để thực hiện tốt theo kế hoạch đề ra.

Từ tháng 12/2022 đến hết ngày 13/3/2023. Đã có 87/87 Trường học đã tổ chức thành công Đại hội. Đại hội tại các công đoàn cơ sở đã đánh giá những kết quả đạt được và nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua; xây dựng phương hướng của nhiệm kỳ 2023 – 2028, bầu BCH, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UBKT và Chủ nhiệm UBKT của CĐCS, tổ chức góp ý Dự thảo văn kiện trình Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Điều lệ công đoàn Việt Nam và bầu  đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn quận. Đã có 85/87 trường tổ chức bầu trực tiếp chủ tịch công đoàn tại Đại hội. Bầu 84 đại biểu chính thức đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết dự Đại hội công đoàn quận Long Biên lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.  

LĐLĐ quận Long Biên đã hoàn thành công tác chỉ đạo Đại hội công đoàn đối với khối trường học theo đúng kế hoạch đề ra xong trước ngày 15/3/2023.

Một số hình ảnh đại hội CĐCS: