Đảng đoàn thể

Quận Long Biên hoàn thành tổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân các cấp
Ngày đăng 16/03/2023 | 16:49  | Lượt xem: 437

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 74/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 23/12/2022 của Ủy ban Nhân dân, ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên về tổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2023.

Từ ngày 10/02 đến ngày 28/02/2023 có 225/225 tổ dân phố trên địa bàn quận đã hoàn thành Hội nghị đại biểu Nhân dân; từ ngày 02/3 đến ngày 11/3 có 14/14 phường trên địa bàn đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân cấp phường.

Dự hội nghị làm điểm của tổ dân phố số 6 phường Việt Hưng, hội nghị đại biểu Nhân dân phường Đức Giang có đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đồng chí Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên; Cùng dự hội nghị cấp phường có các đồng chí UVTV phụ trách phường, Quận ủy viên theo dõi phường; Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch, Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận; Bí thư, Phó bí thư Thường trực; Chủ tịch UBND, MTTQ phường, Phó chủ tịch UBND, MTTQ phường, các đoàn thể chính trị xã hội và đại diện Nhân dân, đại diện Công an, các trường học, doanh nghiệp trên địa bàn phường.

Đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh, đồng chí Vũ Thị Thành dự tại hội nghị đại biểu Nhân dân
tại tổ 6 phường Việt Hưng

Hội nghị đại biểu Nhân dân 225 tổ dân phố có 46.156/60.700 đại diện hộ dân tham dự hội nghị đạt 76%, tại các hội nghị có 990 lượt ý kiến; Hội nghị Nhân dân 14 phường có 2.369/2.409 đại biểu đạt tỷ lệ 98%, có 62 ý kiến. Các ý kiến tập trung nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa gắn với thực hiện chủ đề năm của thành phố, chủ đề năm của quận “Năm chỉnh trang đô thị, nâng cao đời sống người dân, kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận”.

Các đại biểu dự HN ĐBND phường Đức Giang

Tại các hội nghị đã tiến hành ký cam kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu Nhân dân của đại diện các chi hội đoàn thể, các liên gia với tổ dân phố và Ban công tác mặt trận; ký kết giữa UBND, MTTQ với các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ dân phố, các trường học, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn phường.

Đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị đại biểu nhân dân phường Đức Giang

Về tiến độ hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2023 đảm bảo theo kế hoạch, Đảng ủy, chi bộ tổ dân phố đều có Nghị quyết lãnh đạo; công tác chuẩn bị báo cáo, trang trí, tham luận, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ký kết thi đua,…đảm bảo chất lượng, có nhiều hội nghị tại tổ dân phố, phường có văn nghệ chào mừng, trao tặng danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu … Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2023 trên địa bàn quận Long Biên thực sự là đợt tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân để góp phần hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu và chủ đề năm 2023 của thành phố, quận.