DANH MỤC TTHC

Danh mục Thủ tục hành chính cấp Quận

11/11/2021 | 09:41  | Lượt xem: 7551
STT Tên thủ tục 247 TTHC VB Danh mục VB quy trình Mức DVC Mức 2 = 112 Mức 3 = 90 Mức 4 = 45 Số ngày ...

Danh mục Thủ tục hành chính cấp Quận

Ngày đăng 07/09/2020 | 09:39  | Lượt xem: 8002
STT Tên thủ tục 247 TTHC VB Danh mục VB quy trình Mức DVC Mức 2 = 112 Mức 3...