danh sách các tập thể cá nhân được biểu dương khen thưởng

Danh sách cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, Việc tốt” Quận Long Biên năm 2016

Ngày đăng 08/09/2016 | 10:21  | Lượt xem: 10536
Danh sách bao gồm 130 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” quận Long Biên năm 2016

Danh sách các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong triển khai, thực hiện Mô hình điểm Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC

Ngày đăng 03/01/2014 | 12:00  | Lượt xem: 936
Ngày 13/12/2013, tại quyết định số 8384/QĐ-UBND, UBND Quận Long Biên quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai, thực hiện Mô hình điểm Bộ phận Tiếp nhận và trả...

Danh sách tập thể, cá nhân được khen thưởng trong công tác QLĐT - TTXD và VSMT năm 2013

Ngày đăng 03/01/2014 | 12:00  | Lượt xem: 1040
Ngày 31/12/2013, tại quyết định số 8905/QĐUB của UBND Quận Long biên đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường năm...

Danh sách cá nhân "người tốt việc tốt" cấp Quận, năm 2013

Ngày đăng 09/10/2013 | 12:00  | Lượt xem: 917
Tại Hội nghị biểu dương "người tốt việc tốt" cấp Quận năm 2013 được tổ chức vào ngày 8/10/2013, quận Long Biên đã biểu dương khen thưởng 179 cá nhân tiêu biểu, Ban biên tập xin được giới thiệu...

Danh sách các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chương trình của cấp ủy.

Ngày đăng 09/10/2013 | 12:00  | Lượt xem: 826
Tại Hội nghị biểu dương " người tốt việc tốt" quận Long Biên năm 2013, quận Long Biên đã biểu dương khen thưởng 23 tập thể có thành tích xuất sắc, ban biên tập giới thiệu danh sách cụ...