danh sách các tập thể cá nhân được biểu dương khen thưởng

Danh sách cá nhân "người tốt việc tốt" cấp Quận, năm 2013
Ngày đăng 09/10/2013 | 00:00  | Lượt xem: 906

Tại Hội nghị biểu dương "người tốt việc tốt" cấp Quận năm 2013 được tổ chức vào ngày 8/10/2013, quận Long Biên đã biểu dương khen thưởng 179 cá nhân tiêu biểu, Ban biên tập xin được giới thiệu danh sách cụ thể như sau:

Xem chi tiết tại đây: