danh sách các tập thể cá nhân được biểu dương khen thưởng

Danh sách các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong triển khai, thực hiện Mô hình điểm Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC
Ngày đăng 03/01/2014 | 00:00  | Lượt xem: 925

Ngày 13/12/2013, tại quyết định số 8384/QĐ-UBND, UBND Quận Long Biên quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai, thực hiện Mô hình điểm Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. BBT xin giới thiệu danh sách cụ thể như sau:

I.TẬP THỂ:

1

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC phường Bồ Đề

2

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC phường Cự Khối

3

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC phường Đức Giang

4

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC phường Gia Thụy

5

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC phường Giang Biên

6

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC phường Long Biên

7

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC phường Ngọc Lâm

8

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC phường Ngọc Thụy

9

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC phường Phúc Đồng

10

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC phường Phúc Lợi

11

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC phường Sài Đồng

12

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC phường Thạch Bàn

13

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC phường Thượng Thanh

14

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC phường Việt Hưng

 

­­­

  1. CÁ NHÂN:

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

I.

Khối quận

 

1

Nguyễn Kim Ánh

Trưởng Bộ phận Một cửa Quận

2

Nguyễn Văn Thắng

Phó Chánh Văn phòng HĐND -UBND

3

Nguyễn Anh Ngọc

Cán bộ Bộ phận Công nghệ Thông tin Quận

4

Vũ Thị Thành

Phó trưởng phòng Nội vụ

5

Nguyễn Thanh Thủy

Chuyên viên phòng Nội vụ

6

Nguyễn Xuân Luyện

Phó trưởng phòng Lao động – TB&XH

7

Nguyễn Văn Chính

Phó trưởng phòng Tư pháp

8

Trần Thị Việt Hoa

Chuyên viên phòng Quản lý đô thị

9

Nguyễn Việt Hùng

Nguyên nhân viên Phòng Tài chính – Kế hoạch

10

Nguyễn Hữu Thắng

Chuyên viên phòng Văn hóa – Thông tin

11

Lê Thùy Linh

Chuyên viên Thanh tra Quận

12

Tăng Quang Huy

Nguyên chuyên viên Văn phòng đăng ký QSD đất

II.

Khối phường

 

1

Lưu Ngọc Tiến

PCT UBND  – Trưởng BP Một cửa phường Bồ Đề

2

Tạ Thị Thắm

Nhân viên Bộ phận Một cửa phường Bồ Đề

3

Phạm Thị Thùy Dung

PCT UBND - Trưởng BP một cửa phường Cự Khối

4

Dương Thị Quỳnh Lam

 Cán bộ số 3 trả kết quả thủ tục hành chính phường Cự Khối

5

Nguyễn Thị Thuần

PCT UBND – Trưởng BP 1 cửa Phường Đức Giang

6

Lương Trang Nhung

Cán bộ trả kết quả hồ sơ hành chính tại Bộ phận Một cửa phường Đức Giang

7

Nguyễn Thị Tùng Chinh

PCT UBND – Trưởng BP Một cửa phường Gia Thụy

8

Đặng Thị Huyền Linh

Công chức VP 1 Cửa phường Gia Thụy

9

Đặng Đức Cường

Chủ tịch UBND phưởng Giang Biên

10

Nguyễn Thị Bích Hằng

Công chức Tư pháp – Hộ tịch phường Giang Biên

11

Nguyễn Thị Bích Hạnh

Cán bộ Văn phòng – Thống kê phường Long Biên

12

Nguyễn Tiến Thành

Cán bộ Tư pháp – Chứng thực phường Long Biên

13

Nguyễn Thị Tuyết

PCT UBND – Trưởng BP 1 cửa Phường Ngọc Lâm

14

Tống Thị Thanh Hoài

Công chức Tư pháp – Hộ tịch phường Ngọc Lâm

15

Lê Đăng Lễ

PCT UBND – Trưởng BP Một cửa phường Ngọc Thụy

16

Nguyễn Thị Vân Anh

Công chức Tư pháp – Hộ tịch phường Ngọc Thụy

17

Nguyễn Thị Đông

Công chức Văn phòng – Thống kê phường Phúc Đồng

18

Nguyễn Thị Xoay

PCT UBND – Trưởng BP 1 cửa Phường Phúc Lợi

19

Lê Thị Thu Hương

Hợp đồng Bộ phận Một cửa phường Phúc Lợi

20

Lê Thị Hiền

PCT UBND – Trưởng BP 1 cửa Phường Sài Đồng

21

Lê Hồng Sơn

Công chức Tư pháp – Chứng thực phường Sài Đồng

22

Nguyễn Văn Thế

PCT UBND – Trưởng BP Một cửa phường Thạch Bàn

23

Nguyễn Thị Bích Huệ

Công chức Văn phòng Một cửa phường Thạch Bàn

24

Trần Thị Thanh Hồng

PCT UBND – Trưởng BP Một cửa phường Thượng Thanh

25

Lại Thị Nhung

Công chức Tư pháp – Chứng thực phường Thượng Thanh

26

Âu Thị Lan

PCT UBND – Trưởng BP Một cửa phường Việt Hưng

27

Đặng Thị Oanh Yến

Công chức Bộ phận Một cửa phường Việt Hưng

­­­
                                                                     Ban biên tập