danh sách các tập thể cá nhân được biểu dương khen thưởng

Danh sách các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chương trình của cấp ủy.
Ngày đăng 09/10/2013 | 00:00  | Lượt xem: 816

Tại Hội nghị biểu dương " người tốt việc tốt" quận Long Biên năm 2013, quận Long Biên đã biểu dương khen thưởng 23 tập thể có thành tích xuất sắc, ban biên tập giới thiệu danh sách cụ thể như sau:


DANH SÁCH     

    Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các Chương trình cấp ủy    

 

(Kèm theo Quyết định số: 6222/ QĐ-UBND ngày24 tháng 9 năm 2013 

của UBND Quận Long Biên ) 

 

I. Chương trình  02-Ctr/QU

1. Đảng bộ phường Cự Khối

2. Đảng bộ phường Phúc Lợi

3. Hội Nông dân

4. Phòng Kinh tế

 

II. Chương trình 03/Ctr-QU

1. UBND phường Ngọc Lâm

2. Ban Quản lý dự án

3. Phòng Quản lý đô thị

4. Ban Bồi thường GPMB

 

III. Chương trình 04-Ctr/QU

1. Phòng Nội vụ

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo

3. UBND phường Long Biên.

4. UBND phường Việt Hưng

 

IV. Chương trình 05-Ctr/QU

1. Công an Quận Long Biên

2. UBND phường Đức Giang

3. Bệnh viện đa khoa Đức Giang   

 

 

 

 V.  Chương trình  06-Ctr/QU:

1. Ban Tổ chức Quận ủy

2. Ban Tuyên giáo Quận ủy

3. Đảng bộ Công ty CP XNK

         Máy và phụ tùng.

4. Đảng bộ phường Thạch Bàn

 

 

 

 

 

 

VI. Chương trình 07-Ctr/QU : 

1. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Quận  

2. Phòng Văn hóa & Thông tin

3. Đảng bộ phường Gia Thụy

4. Đảng bộ phường Bồ Đề