danh sách các tập thể cá nhân được biểu dương khen thưởng

Danh sách tập thể, cá nhân được khen thưởng trong công tác QLĐT - TTXD và VSMT năm 2013
Ngày đăng 03/01/2014 | 00:00  | Lượt xem: 1039

Ngày 31/12/2013, tại quyết định số 8905/QĐUB của UBND Quận Long biên đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường năm 2013

I. Tập thể:

Mức I

Ghi chú

1

Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - phản ứng nhanh Công an quận Long Biên

 

2

Phòng Quản lý đô thị

 

3

UBND phường Ngọc Lâm

 

Mức II

 

1

Ban Quản lý dự án quận

 

2

Trung tâm phát triển quỹ đất

 

3

UBND phường Gia Thụy

 
 
 
 
 
 

4

UBND phường Bồ Đề

5

Công an phường Thạch Bàn

Mức III

1

Thanh tra xây dựng quận

2

Đoàn TNCS HCM quận

3

Uỷ ban MTTQ quận

4

Công an phường Sài Đồng

5

UBND phường Đức Giang

6

Đội Thanh tra Giao thông vận tải

Các ngành phối hợp

7

Đội cảnh sát giao thông số 5

8

Xí nghiệp thoát nước số 5

9

Xí nghiệp môi trường đô thị Gia Lâm

 

 
 
II. Cá nhân :

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

1

Vũ Ngọc Hiệp

Phó trưởng phòng  Quản lý đô thị

Các phòng ban, đoàn thể quận

2

Trần Công Dương

Chuyên viên phòng Quản lý đô thị

3

Trần Minh Hùng

Nhân viên Thanh tra
xây dựng quận

4

Nguyễn Ngọc Minh

Nhân viên Thanh tra
xây dựng quận

5

Ngô Thanh Xuân

Phó Chủ tịch
Uỷ ban MTTQ quận

6

Nguyễn Văn Hậu

Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất

7

Hoàng Hữu Lợi

Viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất

8

Phạm Hồng Phước

Nhân viên
Ban Quản lý dự án

9

Vũ Văn Trình

Nhân viên
Ban Quản lý dự án

10

Nguyễn Hữu Thắng

Chuyên viên phòng Văn hoá thông tin

11

Nguyễn Phan Cao

Cán bộ chuyên trách Đoàn TNCS HCM Quận

12

Nguyễn Kim Quý

Phó Chủ tịch 
Hội LHPN quận

13

Vũ Xuân Tính

Thiếu tá – Phó đội trưởng Đội cảnh sát trật tự phản ứng nhanh
Công an quận

Các ngành phối hợp

14

Lưu Văn Cường

Thượng úy - Đội cảnh sát trật tự phản ứng nhanh – Công an quận

15

Lưu Quang Huy

Thiếu úy - đội cảnh sát trật tự phản ứng nhanh - CA quận

16

Đặng Trọng Thanh

Thành viên Đội bảo vệ dân phố tham gia quản lý đô thị quận (CA quận)

17

Thẩm Văn Vỹ

Phó chủ tịch  UBND phường Việt Hưng

 Việt Hưng

18

Vũ Trung Hiếu

Phó chủ tịch  UBND phường Đức Giang

 Đức Giang

19

Cao Quang Phương

Trung tá - Phó trưởng Công an phường Thạch Bàn

 Thạch Bàn

20

Phan Thị Thu Hằng

Thanh tra viên – TTXD phường Thạch Bàn

21

Nguyễn Minh Đức

Thượng Uý - Công an phường Ngọc Lâm

 Ngọc Lâm

22

Nguyễn Thế Tuấn

Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm

23

Nguyễn Danh Yên

Thành viên Đội bảo vệ dân phố tham gia quản lý đô thị phường

24

Lương Hồng Điệp

Phó Chủ tịch UBND  phường Bồ Đề

Bồ Đề

25

Nguyễn Văn Phương

Thành viên lực lượng bảo vệ dân phố tham gia quản lý đô thị phường

26

Đặng Thuý Vân 

Phó chủ tịch UBND phường Giang Biên

Giang Biên

27

Nguyễn Xuân Điệp

Cán bộ quản lý môi trường đô thị phường

Sài Đồng

28

Nguyễn Hữu Tình

Trung tá - Phó trưởng Công an phường

 
 
 
Gia Thuỵ
 
 

29

Lưu Văn Tuấn

Thành viên lực lượng bảo vệ dân phố tham gia quản lý đô thị phường

30

Tạ Nam Tiến

Thanh tra viên - Thanh tra xây dựng phường

 

 
                                                                             Ban biên tập