Đoàn thành niên

Địa chỉ: Số 01 - Phố Vạn Hạnh, quận Long Biên, Hà Nội.

Email: dtn_longbien@hanoi.gov.vn

A.CHỨC NĂNG

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Long Biên là đội dự bị tin cậy của Đảng bộ quận, là lực lượng xung kích cách mạng, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên quận Long Biên.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quận Long Biên  phối hợp với các cơ quan, Mặt trận tổ quốc Việt Nam Quận, các đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã hội, các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý nhà nước và xã hội.

B. NHIỆM VỤ

- Tuyên truyền, vận động, giáo dục Đoàn viên, thanh niên và thiếu niên nhi đồng giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tổ chức, tạo điều kiện để Đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

- Tham mưu, đề xuất với Quận ủy - HĐND - UBND Quận về xây dựng quy chế, chính sách bảo vệ quyền lợi cho Đoàn viên, thanh niên và thiếu niên, nhi đồng của Quận.

- Tập hợp các tầng lớp thanh niênphát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Cơ quan chuyên trách của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận Long Biên hiện nay có 8 đồng chí được phân công phụ trách theo dõi các mảng công tác và các khối đối tượng khác nhau:

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục;

2. Công tác kiểm tra;

3. Công tác triển khai các hoạt động phong trào cách mạng của tuổi trẻ: Phong trào xung kích phát triển kinh tế, phong trào chăm lo hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, phong trào Tôi yêu Hà Hội;

4. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên;

5. Công tác giao lưu kết nghĩa;

6. Công tác Hội LHTN;

7. Công tác theo dõi hoạt động Đoàn khối phường;

8. Công tác theo dõi hoạt động Đoàn khối CNVC;

9. Công tác theo dõi hoạt động Đoàn khối trường THPT, TCCN&DN;

10. Công tác theo dõi hoạt động khối Đội.

D. LÃNH ĐẠO ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH QUẬN LONG BIÊN  

1. Đ/c Tăng Quang Huy - UVBCH Thành đoàn, QUV, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận

ĐT liên hệ: 0912.803.899

Địa chỉ mail: tangquanghuy_longbien@hanoi.gov.vn

2. Đ/c Phạm Nam Anh - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Quận 

ĐT liên hệ: 0915835525

Địa chỉ mail: phamnamanh_longbien@hanoi.gov.vn

E. THÀNH TÍCH

- Từ năm 2004 đến năm 2018: Liên tục được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

- Năm 2012 được Trung ương Đoàn tặng cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 5 năm liền.

- Năm 2014, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen đơn vị có thành tích trong công tác từ năm 2011 - 2013, góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

- Năm 2016 được UBND Thành phố Hà Nội tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua; Thành Đoàn Hà Nội tặng cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ Đô khối địa bàn dân cư.

- Năm 2017 được Thành đoàn Hà Nội tặng Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ Đô  khối địa bàn dân cư

- Năm 2018 được Thành đoàn Hà Nội tặng Cờ đợn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thieuess nhi Thủ đô khối địa bàn dân cư

- Ngoài ra, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Quận còn được Thành đoàn, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Sở GTCC,UBND Thành phố Hà Nội, UBND Quận Long Biên tặng nhiều bằng khen, giấy khen.