đô thị

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn phường Việt Hưng

Ngày đăng 03/06/2015 | 12:00  | Lượt xem: 1034
Chiều ngày 02/6/2015, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) Quận tổ chức đoàn giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị và xử lý vi phạm hành chính tại phường Việt Hưng.

Giao ban Ban chỉ đạo 197 và công tác Quản lý đô thị, Trật tự xây dựng,Vệ sinh môi trường tháng 2/2015

Ngày đăng 09/03/2015 | 12:00  | Lượt xem: 870
Sáng ngày 5/3/2015, UBND quận tổ chức giao ban, Ban chỉ đạo 197 về kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo và công tác Quản lý trật tự đô thị, Trật tự xây dựng, Vệ sinh môi trường trên địa bàn quận.

Tổng kết thực hiện Chương trình số 03-CTr/QU của Quận ủy

Ngày đăng 02/03/2015 | 12:00  | Lượt xem: 766
Chiều ngày 25/02/2015, tại phòng họp số 2 Quận ủy, quận Long Biên đã tổ chức tổng kết thực hiện Chương trình số 03-CTr/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về “Tập trung phát triển hệ thống hạ tầng kỹ...

Giao ban Ban chỉ đạo 197 và công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường

Ngày đăng 06/02/2015 | 12:00  | Lượt xem: 2603
Chiều 29/1/2015, UBND Quận tổ chức giao ban, Ban chỉ đạo 197 về kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo và công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận.

Công bố quy hoạch phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1/2000

Ngày đăng 05/02/2015 | 12:00  | Lượt xem: 2328
Chiều 05/02/2015 tại hội trường Quận ủy, Quận ủy - HĐND - UBND Quận đã phối hợp với Sở Quy hoạch kiến trúc tổ chức công bố quy hoạch phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1/2000.

Tổng kết hoạt động ban chỉ đạo 197 và kết quả thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị 2014”

Ngày đăng 08/01/2015 | 12:00  | Lượt xem: 1179
Sáng 06/01/2015, UBND Quận tổ chức lễ tổng kết Ban chỉ đạo 197 về kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo và công tác Quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, Vệ sinh môi trường trên địa bàn quận năm...

Hội nghị công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch ô H1-BV trong quy hoạch chi tiết đô thị công viên công nghệ phần mềm Hà Nội, tỷ lệ 1/500.

Ngày đăng 25/12/2014 | 12:00  | Lượt xem: 1036
Chiều 25/12/2014, tại hội trường Quận ủy, Quận ủy - HĐND - UBND Quận đã phối hợp với Sở Quy hoạch kiến trúc tổ chức công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch ô H1-BV trong quy hoạch chi tiết đô thị công...

Giao ban Ban chỉ đạo 197 và công tác Quản lý đô thị, Trật tự xây dựng, Vệ sinh môi trường tháng 10/2014

Ngày đăng 07/11/2014 | 12:00  | Lượt xem: 762
Sáng 04/11/2014, UBND Quận tổ chức giao ban, Ban chỉ đạo 197 về kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo và công tác Quản lý trật tự đô thị, Trật tự xây dựng, Vệ sinh môi trường trên địa bàn quận tháng...

Giao ban công tác Quản lý đô thị, Trật tự xây dựng, Vệ sinh môi trường tháng 10/2014

Ngày đăng 31/10/2014 | 12:00  | Lượt xem: 717
Chiều 29/10/2014, UBND Quận tổ chức giao ban công tác Quản lý trật tự đô thị, Trật tự xây dựng, Vệ sinh môi trường trên địa bàn quận tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2014.

Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu phí sử dụng hè, lề đường, lòng đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn

Ngày đăng 28/10/2014 | 12:00  | Lượt xem: 909
Căn cứ Thông tư 02/2014/TT-BTC, ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện quyết định số...

Giao ban cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; công tác quản lý Nhà nước về môi trường

Ngày đăng 17/10/2014 | 12:00  | Lượt xem: 708
Chiều 16/10/2014, UBND Quận tổ chức giao ban công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; công tác quản lý Nhà nước về môi trường (chuyên đề...

Giao ban Ban chỉ đạo 197 và giao ban công tác Quản lý đô thị, Trật tự xây dựng, Vệ sinh môi trường tháng 9/2014

Ngày đăng 10/10/2014 | 12:00  | Lượt xem: 752
Chiều 08/10/2014, UBND Quận tổ chức giao ban, Ban chỉ đạo 197 về kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo và công tác Quản lý trật tự đô thị, Trật tự xây dựng, Vệ sinh môi trường trên địa bàn quận.

Mức thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 02/10/2014 | 12:00  | Lượt xem: 979
.

Làm việc với các sở, ban, ngành Thành phố về phương án phân cấp toàn diện

Ngày đăng 29/09/2014 | 12:00  | Lượt xem: 773
Ngày 25/9/2014 UBND Quận đã có cuộc làm việc với Sở Kế hoạch đầu tư, Tài Chính, Xây Dựng, Giao thông vận tải, Thông tin truyền thông về nội dung của phương án “Phân cấp quản lý toàn diện hệ thống...

Công bố điều chỉnh điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết các ô đất B8, C, D

Ngày đăng 26/09/2014 | 12:00  | Lượt xem: 1125
Chiều 25/9/2014, tại hội trường Quận ủy, Quận ủy - HĐND - UBND Quận đã phối hợp với Sở Quy hoạch kiến trúc tổ chức công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết các ô đất B8, C, D thuộc quy hoạch...

Công tác đánh số, gắn biển số nhà, cấp giấy chứng nhận số nhà trên địa bàn quận Long Biên 2014.

Ngày đăng 12/09/2014 | 12:00  | Lượt xem: 1597
Thực hiện Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND Ngày 25/01/2014 Về việc ban hành Quy chế đánh số, gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Giao ban BCĐ 197, công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị tháng 8, nhiệm vụ tháng 9

Ngày đăng 09/09/2014 | 12:00  | Lượt xem: 776
Sáng ngày 8/9/2014, UBND Quận tổ chức giao ban, Ban chỉ đạo 197 về kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo và công tác Quản lý trật tự đô thị, Trật tự xây dựng, Vệ sinh môi trường trên địa bàn quận.