đô thị

Kế hoạch tổ chức chuyên đề tuyên truyền chương trình 03-CTr/QU của Quận ủy.
Ngày đăng 23/08/2016 | 17:04  | Lượt xem: 2277

.

Với mục đích tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhằm tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trên địa bàn quận trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, trong đó chú trọng xây dựng GĐVH, TDP văn hóa; xây dựng phường Văn minh đô thị, tuyến đường/ tuyến phố văn minh đô thị, góp phần tạo cảnh quan, môi trường của Quận ngày càng khang trang - xanh - sạch - đẹp, UBND Quận triển khai kế hoạch tổ chức chuyên đề tuyên truyền chương trình 03-CTr/QU của Quận ủy.

Bằng hình thức tổ chức hội nghị chuyên đề, tập trung 3 nội dung: tuyên truyền tiêu chí xây dựng "Phường văn minh đô thị"; Tiêu chí xây dựng Tuyến đường/tuyến phố văn minh đô thị; Quy trình thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. các hội nghị sẽ được tổ chức trong tháng 7,8,9,10/2016 tại các NVH tổ dân phố nằm trên 12 tuyến đường/ tuyến phố đăng ký thực hiện tiêu chí Văn minh đô thị do Quận ban hành. Qua đây, nhân dân sẽ trực tiếp được phổ biến các nội dung, quy định đê trực tiếp thực hiện hàng ngày.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây