đô thị

Giao ban kết quả thực hiện 8 tháng của Ban chủ nhiệm Chương trình 03.
Ngày đăng 24/08/2016 | 11:35  | Lượt xem: 3130

Ngày 23/8/2016, tại phòng họp số 1 UBND Quận, Ban Chủ nhiệm Chương trình 03 tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện 8 tháng Chương trình 03.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND Quận; các thành viên Ban Chủ nhiệm chương trình; Quận đoàn, Lãnh đạo phòng GDĐT.

Qua báo cáo kết quả thực hiện 8 tháng của cơ quan thường trực, Ban chỉ đạo đánh giá cao trách nhiệm và kết quả nổi bật của các phòng ban, ngành đoàn thể và UBND các phường trong một số lĩnh vực, kết quả đat được như sau:

1. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội:

- Đảm bảo tiến độ các dự án Trường học phục vụ khai giảng năm học 2016-2017.

- Đảm bảo tiến độ khởi công và bàn giao đưa vào sử dụng các dự án giao thông theo kế hoạch.

- Công tác trình Sở, ngành thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các dự án xây dựng, cải tạo trường học và dự án giao thông, trình phê duyệt dự án và thiết kế bản vẽ thi công – dự toán đảm bảo kế hoạch.

- Theo kế hoạch năm 2016 có 10 Chợ dân sinh được triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, trong đó 09 chợ đã thực hiện theo kế hoạch, 01 Chợ tạm (Chợ 918 tại Phúc Đồng) dừng không thực hiện do vướng giải phóng mặt bằng.

2. Cảnh quan, môi trường:

Đã triển khai Quy chế quản lý kiến trúc quận Long Biên, Thiết kế đô thị 2 bên tuyến đường 40m (từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đê Sông Hồng – phường Ngọc Thụy, 04 tuyến thiết kế đô thị, 3 công trình tạo điểm nhấn kiến trúc năm 2016 là: Công trình MIPEC – phường Ngọc Thụy; Trường năng khiếu thể dục thể thao quận Long Biên tại ô quy hoạch TH-05 trong khu đô thị mới Việt Hưng; Trường mầm non Ngọc Thụy (trường Pháp).

- Công tác quản lý môi trường đã được nâng cao, nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đã được triển khai tới UBND các Phường. .

3. Xây dựng nếp sống văn minh đô thị:

- Các phường đăng ký 28 tuyến đường, tuyến phố đạt chuẩn VMĐT; phường Bồ Đề, Gia Thụy, Ngọc Lâm, Đức Giang, Cự Khối  đăng ký phường văn minh đô thị thực hiện trong giai đoạn 2016-2017.

4. Các đề án và các chuyên đề: Đã triển khai có hiệu quả 04 Đề án.

- Xây dựng và thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020:

- Đề án quy hoạch, sắp xếp hệ thống biển quảng cáo, biển hiệu, biển chỉ dẫn trên địa bàn quận Long Biên năm 2016:

- Xây dựng và triển khai đề án nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng khai thác Nhà văn hóa, tổ dân phố, Trung tâm văn hóa phường giai đoạn 2016 – 2020:

- Xây dựng phương án thu gom và vận chuyển rác, phế thải giai đoạn 2016 – 2020

Sau khi nghe Lãnh đạo phòng Quản lý Đô thị báo cáo, ý kiến phát biểu của các thành viên ban chủ nhiệm, đồng chí Vũ Thu Hà - Chủ tịch UBND Quận kết luận chỉ đạo như sau:

1. Về chế độ thông tin báo cáo.

Giao phòng Quản lý đô thị, xây dựng và tham mưu BCN chương trình, chế độ thông tin báo cáo, nội dung báo cáo hàng tháng đối với các phòng ban, đơn vị Quận phụ trách thực hiện. Hoàn thành xong trước ngày 26/8/2016. Tổng hợp kết quả thực hiện các nội dung của các đơn vị, báo cáo BCN chương trình trước ngày 25 hàng tháng (bắt đầu từ tháng 9/2016).

2. Về công tác kiểm tra, giám sát thực hiện của BCN Chương trình.

Giao phòng Quản lý đô thị, xây dựng và tham mưu BCN chương trình kế hoạch kiểm tra (dự kiến trong tháng 10/2016) việc thực hiện Chương trình 03-Ctr/QU của các đơn vị. Hoàn thành xong trước ngày 08/9/2016.

3. Về công tác đu tư dự án.

Giao Ban Quản lý dự án, bám sát các ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố rà soát các dự án nằm trong danh mục thực hiện Chương trình, để có kế hoạch điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, vốn thực hiện thực hiện, hình thức đầu tư, cơ chế đầu tư... đối với các dự án vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. Tham mưu BCN chương trình bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch thực hiện qua các năm. Hoàn thành và báo cáo BCN Chương trình trong tháng 9/2016.

4. Về công tác tuyên truyền và xây dựng kế hoạch thực hin chuyên đề.

a. Về công tác tuyên truyền:

- Giao Đồng chí Nguyễn Văn Liêm – Phó Chủ nhiệm chương trình – PCT HĐND quận, chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về các nội dung thực hiện của Chương trình 03-Ctr/QU. Cụ thể như sau:

+ Nội dung tuyên truyền nếp sống văn minh đô thị trong các khối trường học: Giao phòng Giáo dục & Đào tạo chủ trì, phối hợp cùng phòng Văn hoá thông tin, Quận đoàn, tham mưu nội dung, hình thức tuyên truyền. Hoàn thành trước ngày 08/9/2016.

+ Nội dung tuyên truyền nếp sống văn minh đô thị tại các nơi như: Bệnh viện; địa điểm tiếp công dân tại Quận, Phường; Bộ phận một cửa Quận, Phường; tại các khu vực Chợ; các nơi tập trung đông người... Giao phòng Văn hoá thông tin, tham mưu nội dung, hình thức tuyên truyền. Hoàn thành trước ngày 08/9/2016.

- Giao Ban Tuyên giáo Quận uỷ, chủ động rà soát và nghiên cứu sâu về công tác tuyên truyền nếp sống văn minh đô thị trên cổng thông tin điện tử của Quận (các bài viết chuyên sâu, phóng sự, hình ảnh mang tính chất trực quan....).

- Giao Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Phó chủ tịch UBND quận, chỉ đạo phòng Văn hoá thông tin, xây dựng và tham mưu BCN chương trình kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền (nội dung, hình thức tuyên truyền: hình ảnh trực quan, phóng sự... ) hướng tới kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô (10/10). Hoàn thành trong tháng 9/2016.

b. Về việc xây dựng kế hoạch thực hin các chuyên đề:

- Giao Đồng chí Nguyễn Văn Liêm – Phó Chủ nhiệm chương trình – Phó chủ tịch HĐND quận chỉ đạo:

+ Quận đoàn (chủ trì) cùng phòng Tài nguyên Môi trường, Giáo dục & Đào tạo; Liên đoàn lao động quận, tham mưu BCN chương trình ban hành kế hoạch thực hiện công tác vệ sinh môi trường tại cơ quan đơn vị, trường học, các khu công cộng tại Phường. Hoàn thành trước ngày 08/9/2016.

+ Hội Phụ nữ, tham mưu BCN Chương trình ban hành kế hoạch thực hiện giám sát công tác thu gom vận chuyển rác trên địa bàn Quận. Hoàn thành trước ngày 08/9/2016.

- Giao Đồng chí Nguyễn Mạnh Trình – Phó Chủ nhiệm chương trình – Phó chủ tịch UBND quận chỉ đạo:

+ Phòng Văn hoá thông tin, xây dựng và tham mưu BCN chương trình ban hành kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm biển hiệu, biển quảng cáo trên địa bàn Quận (tập trung 12 tuyến đường, tuyến phố đăng ký văn minh đô thị). Hoàn thành trước ngày 08/9/2016.

+ Phòng Quản lý đô thị (chủ trì) cùng phòng Tài nguyên Môi trường; Công an quận phối hợp xây dựng phương án thu gom vận chuyển phế thải xây dựng trên địa bàn Quận. Hoàn thành trong tháng 9/2016.

c. Về triển khai kế hoạch thực hin "Phường văn minh đô thị", "Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị": Trên cơ sở kế hoạch đã ban hành (Kế hoạch 240/KH-UBND quận ngày 12/8/2016), giao phòng Văn hoá thông tin xây dựng và tham mưu BCN chương trình, lộ trình thực hiện chi tiết các nội dung của Kế hoạch (trong đó làm rõ trách nhiệm của Quận và Phường trong thực hiện). Hoàn thành trước ngày 08/9/2016.

5. Giao UBND các phường.

- UBND các phường, tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và tổ chức xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

- Chủ động rà soát, xây dựng các kế hoạch thực hiện các nội dung của Chương trình 03 – Ctr/QU và tổ chức tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân về thực hiện nếp sống văn minh đô thị.