đô thị

Danh sách các phường đăng ký “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị và các tuyến đường, tuyến phố đăng ký “Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị”
Ngày đăng 24/08/2016 | 14:41  | Lượt xem: 1192

Sau khi triển khai Hướng dẫn 02/HD-UBND, ngày 08/4/2016 của UBND Quận về việc triển khai thực hiện xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” và “Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị” trên địa bàn quận. đến tháng 8/2016, đã có 05 phường đăng ký “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị và 28 tuyến đường, tuyến phố đăng ký “Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị” , cụ thể:

  1. Danh sách các Phường đăng ký "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị"

STT

Đơn vị

Ghi Chú

  1.  

Phường Bồ Đề

 

  1.  

Phường Cự Khối

 

  1.  

Phường Đức Giang

 

  1.  

Phường Ngọc Lâm

 

  1.  

Phường Gia Thụy

 

 

 

2. Danh sách các tuyến đường tuyến phố đăng ký "Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị"

STT

Tên tuyến đường, tuyến phố

Thuộc địa bàn phường

            1.             

Nguyễn Sơn, Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Gia Thụy

Gia Thụy

            2.             

Phố Trạm, Đường Cổ Linh

Long Biên

            3.             

Đường Thạch Bàn, Tuyến đường 40 m

Thạch Bàn

            4.             

Đường Nguyễn Văn Linh, Phố Sài Đồng

Sài Đồng

            5.             

Phố Huỳnh Văn Nghệ, Đường dẫn cầu Vĩnh Tuy

Phúc Đồng

            6.             

Thép mới, Lưu Khánh Đàm

Giang Biên

            7.             

Phố Việt Hưng

Việt Hưng

            8.             

Phố Ngọc Lâm, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Khảm, Nguyễn Sơn, Long Biên 1, Long Biên 2

Ngọc Lâm

            9.             

Đường chân đê Ngọc Thụy

Ngọc Thụy

       10.             

Đường Ngô Gia Tự, phố Trường Lâm, phố Đức Giang

Đức Giang

       11.             

Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Sơn, Lâm Hạ

Bồ Đề

       12.             

Đặng Vũ Hỷ, Thượng Thanh

Thượng Thanh

       13.             

Đường Phúc Lợi

Phúc Lợi

       14.             

Xuân Đỗ, đường hành lang chân đê

Cự Khối