đô thị

Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng
Ngày đăng 24/08/2016 | 14:51  | Lượt xem: 1077

Ngày 30/6/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

Xem chi tiết Thông tư tại đây