đô thị

Kế hoạch 09/KH-BCĐ Thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị" năm 2016
Ngày đăng 30/09/2016 | 17:08  | Lượt xem: 2032

.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và HĐND Thành phố, UBND Thành phố tiếp tục  xác định  năm 2016 là Năm trật tự và văn minh đô thị. Ngày 12/01/2016, trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được trong các năm 2014, 2015, Ban chỉ đạo "Năm trật tự và văn minh đô thị" Thành phố ban hành Kế hoạch 09/KH-BCĐ Thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị" năm 2016. 

Nội dung chi tiết tại đây