đô thị

Giao ban công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng Tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2016
Ngày đăng 03/10/2016 | 09:24  | Lượt xem: 3428

Ngày 29/9/2016, tại phòng họp số 2 Quận ủy, UBND Quận tổ chức họp giao ban công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng Tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2016

 Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Quận; Đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND Quận; các thành viên Ban chỉ đạo 197; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, phòng Quản lý đô thị, phòng Văn hóa&Thông tin, Ban quản lý dự án, Công an Quận; Chủ tịch UBND phường và Trưởng Công an 14 Phường

 Qua báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2016 của cơ quan thường trực, Ban chỉ đạo đánh giá cao trách nhiệm và kết quả nổi bật của các phòng ban, ngành đoàn thể và UBND các phường trong một số lĩnh vực, Kết quả cụ thể như sau:

 - Công tác quản lý trật tự đô thị

 UBND phường: Đã chủ động xây dựng phương án, tổ chức ra quân xử lý các đối với các điểm vi phạm theo danh sách do phòng Quản lý đô thị cung cấp. Kết quả xử lý 520 trường hợp vi phạm và 22 trường hợp tái phạm; Xử phạt với số tiền: 109 triệu đồng (Trong đó: 58 điểm do phòng Quản lý đô thị cung cấp và một số các trường hợp mới phát sinh vi phạm).

Đội Thanh tra Giao thông vận tải: Lập biên bản xử lý 139 trường hợp vi phạm TTATGT-TTĐT-VSMT. Xử phạt 68.3 triệu đồng.

Công an Quận: Tổ chức kiểm tra, lập biên bản vi phạm 1.530 trường hợp vi phạm, xử phạt với số tiền 289.3 triệu đồng.

- Công tác quản lý TTXD:

- Phòng QLĐT đã Tham mưu UBND quận thẩm định hồ sơ quy hoạch Tổng mặt bằng, phương án kiến trúc các công trình trên địa bàn quận theo phân cấp.

- Hoàn thiện cắm mốc ngoài thực địa 6  tuyến còn lại trong công tác cắm mốc giới quy hoạch các tuyến đường trên địa bàn quận.

- Cung cấp 29 hồ sơ cung cấp thông tin quy hoạch cho các cá nhân trên địa bàn quận.

- Tham mưu Cấp 196 giấy phép (21 giấy phép có thời hạn, 175 giấy chính) với  37387.19 m2 sàn xây dựng. Tổng số 152 hộ nộp thuế với tổng số tiền thu được khoảng 1,004 tỷ đồng. (Trong đó: Phường Cự Khối có tỷ lệ thu thuế cao nhất (166.67%), phường Bồ Đề có tỷ lệ thu thuế thấp nhất ( 31,58 %).

  Sau khi nghe Lãnh đạo Công an Quận, Phòng Quản lý Đô thị báo cáo, ý kiến phát biểu của các thành viên ban chỉ đạo và Chủ tịch UBND các phường. Đặc biệt tiếp thu ý kiến của đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận, đồng chí Vũ Thu Hà - Chủ tịch UBND Quận kết luận về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2016:

1. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Lực lượng Công an quận, tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận...Duy trì nắm bắt tình hình cơ sở; tập trung xây dựng, thực hiện các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự. Chủ động ứng phó với các diễn biến tình hình trong các lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.   

- UBND quận yêu cầu các cấp, các ngành, UBND các phường tiếp tục nắm bắt tình hình; thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động và có phương án phòng ngừa các diễn biến xấu có thể xảy ra. Kịp thời báo cáo UBND quận những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh mới phức tạp để có phương án giải quyết kịp thời.

2. Tiếp tục duy trì công tác quản lý, xử lý các vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn Quận:

a. Giao phòng Quản lý đô thị: Tiếp tục kiểm tra, thống kê các điểm vi phạm trật tự đô thị còn tồn tại theo báo cáo tại kỳ giao ban và chuyển UBND các phường (hình ảnh vi phạm) để tổ chức xử lý, UB MTTQ quận để giám sát thực hiện. Hoàn thành trước ngày 07/10/2016.

- Tổ chức kiểm tra kết quả xử lý vi phạm, việc thực hiện các quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường của UBND các phường, báo cáo Thường trực HĐND, UBND quận kết quả kiểm tra trước ngày 22/10/2016.

b. Yêu cầu Chủ tịch UBND các phường:

Xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự đô thị (theo danh sách của phòng Quản lý đô thị và kiểm tra hiện trường) và duy trì chống tái vi phạm. Tổng hợp và báo cáo UBND quận kết quả thực hiện (qua phòng Quản lý đô thị, hình ảnh xử lý kèm theo…) trước ngày 20/10/2016.

2. Công tác tổ chức an toàn giao thông:

2.1. Giao Công an quận: Chủ trì phối hợp cùng với Đội Cảnh sát giao thông số 5, Đội Thanh tra giao thông vận tải tăng cường kiểm tra và xử lý các trường hợp dừng đỗ không đúng quy định và xe chở quá khổ, quá tải và các trường hợp xe thô sơ chở cồng kềnh trên địa bàn Quận. Tổng hợp báo cáo UBND quận kết quả thực hiện (qua phòng Quản lý đô thị) trước ngày 20/9/2016.

2.2. Giao Ban Quản lý dự án: Phối hợp cùng phòng Quản lý đô thị, Đội Thanh tra giao thông vận tải, triển khai thực hiện công tác cắm biển báo, biển cấm... trên các tuyến đường tuyến phố và trong khu đô thị Việt Hưng theo phương án đã được duyệt. Hoàn thành xong trước ngày 15/10/2016.

2.3. Đội Thanh tra giao thông vận tải: Phối hợp với UBND các phường tăng cường công tác kiểm tra và xử lý đối với các hành vi cố tình phá hoại hệ thống biển báo giao thông trên địa bàn Quận. Tổng hợp và báo cáo UBND quận kết quả thực hiện (qua phòng Quản lý đô thị) trước ngày 20/9/2016.

2.4. Phòng Quản lý đô thị: Tiếp tục đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư khu đô thị Sài Đồng hoàn thành công tác tổ chức giao thông theo phương án đã thống nhất với UBND quận.

3. Công tác vệ sinh môi trường:

3.1. Giao Ban Quản lý dự án:

- Chỉ đạo các đơn vị duy tu duy trì, hoàn thành phương án khoán quản  địa bàn thực hiện công tác thu gom, vận chuyển rác tại từng khu vực (đầu mối là các vệ sinh viên) và gửi UBND các phường để thống nhất tổ chức thực hiện bắt đầu từ ngày 01/10/2016.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện theo phương án của UBND các phường, đơn vị duy tu duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận. Rà soát, tổng hợp ý kiến phản ánh của UBND các phường về công tác triển khai phương án cơ giới hoá thu gom vận chuyển rác và có phương án điều chỉnh phù hợp với từng Phường.

3.2. UBND các phường: Thành lập các tổ tự quản, giám sát cộng đồng về công tác thu gom vận chuyển rác trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện phương án thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn Phường. Báo cáo UBND quận về kết quả đánh giá, kiểm tra qua phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án.

4. Công tác chỉnh trang đô thị:

4.1. Giao UBND các phường: Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng quận, tổ chức kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm về biển hiệu, biển quảng cáo, biển chỉ dẫn trên địa bàn Quận (theo kế hoạch 280/KH-UBND ngày 06/9/2016). Tổng hợp kết quả kiểm tra, xử lý và báo cáo UBND quận (qua phòng Văn hoá thông tin, Quản lý đô thị) trước ngày 20/10/2016.

4.3. Giao phòng Văn hoá thông tin: Tổ chức triển khai phương án chỉnh trang, sắp xếp biển hiệu trên 24 tuyến và sắp xếp biển chỉ trên 26 tuyến theo phương án đã được UBND quận phê duyệt.

4.2. Giao Ban Quản lý dự án: Chủ động làm việc với các đơn vị điện, viễn thông. Thống nhất việc thực hiện công tác xã hội hoá, hạ ngầm, bó gọn đường điện, viễn thông trên các tuyến đường tuyến phố trên địa bàn Quận. Báo cáo UBND quận kết quả thực hiện trước ngày 22/10/2016.

5. Công tác quản lý trật tự xây dựng:

5.1. UBND các phường: Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong công tác quản lý trật tự xây dựng. Tổ chức xử lý dứt điểm đối với các trường hợp vi phạm trật tự tồn tại (theo báo cáo tại kỳ giao ban và qua kiểm tra). Tổng hợp và báo cáo UBND quận (qua phòng Quản lý đô thị, hình ảnh xử lý kèm theo) trước ngày 20/10/2016.

5.2. Giao phòng Quản lý đô thị: Chủ trì, phối hợp với UBND các phường, Đội Thanh tra xây dựng tăng cường công tác kiểm tra sau phép các công trình nhà ở riêng lẻ và các công trình xây dựng khác xây dựng trên địa bàn, đảm bảo kiểm soát được tình hình. Tổng hợp và báo cáo UBND quận kết quả kiểm tra (hình ảnh kiểm tra kèm theo) hàng tháng (trước ngày 24 hàng tháng); đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện kiểm tra theo các chuyên đề.

5.3. Giao Đội Thanh tra xây dựng: Tăng cường kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn, đặc biệt công trình xây dựng của các doanh nghiệp sử dụng vốn ngoài ngân sách; áp dụng và tham mưu cho UBND các phường các biện pháp ngăn chặn kịp thời (trong trường hợp có vi phạm).

6. Đề nghị  UB MTTQ quận, Thường trực HĐND quận: Tiếp tục xây dựng các chuyên đề giám sát thực hiện công tác quản lý đô thị và các vấn đề dân sinh bức súc trên địa bàn Quận.

7. Một số vấn đề khác:

7.1. Giao phòng Quản lý đô thị: Tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị, UBND các phường và báo cáo Thường trực HĐND quận, UBND quận (qua Văn phòng HĐND – UBND quận) để làm cơ sở Thường trực HĐND quận thực hiện công tác giám sát kết quả thực hiện của các đơn vị.

7.2. Giao UBND các phường: Tăng cường công tác kiểm tra, pháp hiện và kịp thời xử lý đối với các trường hợp đổ phế thải xây dựng không đúng nơi quy định. Chủ động xử lý, dọn dẹp phế thải xây dựng tồn đọng (nếu có).