đô thị

UBND quận tổ chức họp giao ban công tác Phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn năm 2016
Ngày đăng 12/10/2016 | 09:39  | Lượt xem: 2010

Ngày 11/10/2016, tại phòng họp số 3, UBND quận tổ chức họp giao ban công tác Phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu hộ cứu nạn (CHCN) năm 2016, kế hoạch thực hiện công tác PCCC, CHCN năm 2017.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận, Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, Phòng Lao động TBXH, Phòng Kinh tế, Công an Quận, Phòng CS PC&CC số 4, Công ty điện lực Long Biên, Công ty nước sạch số 2 và các đơn vị có liên quan.

Trong 5 qua trên địa bàn quận không xảy ra vụ cháy lớn nghiêm trọng. Tổ chức triển khai, tuyên truyền các văn bản Luật, Nghị định, thông tư về lĩnh vực PCCC đến các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, trường học trên địa bàn. Thành lập các đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất đối với các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn (Kiểm tra 27 chợ, 22 cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy nổ cao, 15 cơ sở sản xuất và kho hàng, 02 cơ sở kho chứa LPG).

Sau khi nghe Lãnh đạo Phòng cảnh sát PC&CC số 4 báo cáo và các ý kiến của các đơn vị liên quan, đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - UVTV, Phó Chủ tịch UBND Quận đánh giá cao trách nhiệm và kết quả thực hiện của phòng CS PC&CC số 4 và các đơn vị có liên quan trong việc phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vụ cháy, nổ lớn. Đồng chí cũng chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2016 và năm 2017 như sau:

1. Phòng CS PC&CC số 4 cần tiếp túc nâng cao chất lượng công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận.

2. Các đơn vị liên quan, Phòng CS PC&CC số 4 xây dựng Quy trình chung về xử lý, phối hợp khi xảy ra cháy trên địa bàn.

3. Giao phòng CS PC&CC số 4 phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 với các yêu cầu cụ thể như sau:

- Chủ động đánh giá, dự báo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình cháy nổ, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, sự tác động biến đổi của khí hậu toàn cầu tác động đến công tác PCCC, cứu nạn - cứu hộ trên địa bàn quản lý để kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp an toàn PCCC trên địa bàn quận.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân trong việc thực hiện có hiệu quả Luật phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Đẩy mạnh phòng trào toàn dân tham gia công tác PCCC góp phần kiềm chế số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra.

- Không ngừng tuyên truyền nâng cao phong trào toàn dân tham gia PC&CC.

- Củng cố lực lượng dân phòng, lực lượng PC&CC cơ sở, lực lượng PC&CC chuyên ngành, lực lượng PC&CC chuyên nghiệp nhằm nâng cao sức chiến đấu, sẵn sàng chữa cháy, cứu người và tài sản khi có cháy xảy ra.

- Đề cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, Chủ tịch UBND các phường, chủ cơ sở, hộ gia đình trong việc triển khai thực hiện công tác PCCC.